Klasy patronackie

Klasa medyczna klasą partnerską

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W lutym bieżącego roku zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy PWSZ kierunkami Pielęgniarstwo i Wychowanie Fizyczne. Strony porozumienia będą się wspierać fachowa radą i działaniem na rzecz realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Wykłady, ćwiczenia praktyczne, konferencje, sympozja naukowe, imprezy organizowane przez Uczelnię, to tylko niektóre z punktów Porozumienia. Ważną i bardzo ciekawa inicjatywą jest możliwość współpracy ze studenckimi kołami naukowymi, których działania powiększą i wzbogacą wiedze merytoryczna naszych uczniów. Bardzo się cieszymy ze współpracy z dr Mariuszem Pociechą żarliwym orędownikiem i przyjacielem naszej szkoły. Porozumienie zostało podpisane przez JM Rektora PWSZ prof. dr hab. Stanisława Komornickiego i dyrektora szkoły mgr Ewę Witecką.

Share

Klasy patronackie

Klasa wojskowa klasą partnerską

W dniu 24 października szkoła podpisała umowę partnerską o współpracy z Zakładami Mechanicznymi „ Tarnów” S.A. reprezentowanymi przez Prezesa Pana Krzysztofa Jagiełło.

Porozumienie obejmuje współprace Partnera w zakresie:

 1. wycieczek dydaktycznych po terenie zakładu produkcyjnego
 2. zaznajomienie z charakterem i specyfika produkcji
 3. pomocy organizacji Dni Otwartych, Dni Kadeta, Dnia patrona Szkoły poprzez udostępnienie materiałów związanych z promocją wyrobów Partnera
 4. promowanie wspólnie podejmowanych działań w określonej płaszczyźnie

Porozumienie obejmuje współpracę szkoły w zakresie:

 1. brania udziału przez uczniów klas wojskowych w przedsięwzięciach związanych z prezentacją poszczególnych wyrobów Partnera
 2. reprezentowanie Partnera podczas promocji szkoły, Targów Edukacyjnych, uroczystości państwowych i patriotycznych
 3. promowania wspólnie podejmowanych działań w określonych płaszczyznach

Współpraca leży w interesie każdej ze stron, bo umocni realizację celów i zadań Szkoły i Zakładów Mechanicznych – naszego Partnera.

Share

Klasy patronackie

Klasy patronackie

Klasa Ic

Rok szkolny 2014/2015 jest dla naszej szkoły szczególnie wyróżniający.

We wrześniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zostało podpisanie Porozumienie o współpracy szkoły z kierunkiem Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Tym samym klasa policyjna z dodatkowym przedmiotem  „podstawy nauk kryminologii i kryminalistyki” została objęta patronatem Wyższej Uczelni.

Korzyść tej wczesnej integracji z uczelnią jest dla uczniów oczywista. Poznają miejsce swojej przyszłej nauki, a także ludzi z którymi będą współpracować, rozpoznają bliżej kierunki studiów oraz środowisko studenckie.

Taka forma współpracy to dla nas ogromne wyróżnienie. Wzrasta prestiż szkoły, daje uczniom  możliwość  poszerzenia wiedzy i utrwalenia zdobytych na zajęciach szkolnych wiadomości.

Dokumenty do wglądu w sekretariacie szkoły:

 1. Porozumienie
 2. Harmonogram działań realizowanych w ramach współpracy
 3. „Otwarte Laboratoria”
 4. Tematy „ Ciekawych lekcji”
Share

Klasy patronackie

16 października 2014 r. nasze klasy policyjne uzyskały status  „klas patronackich” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzięki podpisanej umowie przez Dyrektora szkoły i Prorektora ds. Nauczania uczniowie naszego Liceum zyskają szersze możliwości rozwoju i nauki w bardzo nowoczesnych laboratoriach WSIiZ. Będą uczestniczyć   w wykładach i warsztatach, w zajęciach kół naukowych. Otrzymują równocześnie dostęp do platformy e-WSIiZ, w której bezpłatnie udostępniono 30 kursów pogrupowanych w 6 kategoriach tematycznych (nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i nauki o zdrowiu). Program klas patronackich przewiduje między innymi prowadzenie zajęć praktycznych w Międzynarodowym Centrum Edukacji w Kielnarowej. Kadra Nauczycielska szkół z klasami patronackimi i  uczniowie  zapraszani są do udziału w konferencjach i sympozjach naukowych oraz eventach  organizowanych przez WSIiZ w Rzeszowie. Klasy policyjne zostały objęte kierunkiem studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne. Z pewnością ta współpraca pomoże uczniom klas policyjnych w wybraniu właściwego kierunku studiów.

Share