Klasy patronackie

Klasa medyczna klasą partnerską Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W lutym bieżącego roku zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy PWSZ kierunkami Pielęgniarstwo i Wychowanie Fizyczne. Strony porozumienia będą się wspierać fachowa radą i działaniem na rzecz realizacji wspólnego przedsięwzięcia. […]

» Read more

Klasy patronackie

Klasa wojskowa klasą partnerską W dniu 24 października szkoła podpisała umowę partnerską o współpracy z Zakładami Mechanicznymi „ Tarnów” S.A. reprezentowanymi przez Prezesa Pana Krzysztofa Jagiełło. Porozumienie obejmuje współprace Partnera w zakresie: wycieczek dydaktycznych po terenie zakładu produkcyjnego zaznajomienie z […]

» Read more

Klasy patronackie

Klasy patronackie Klasa Ic Rok szkolny 2014/2015 jest dla naszej szkoły szczególnie wyróżniający. We wrześniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zostało podpisanie Porozumienie o współpracy szkoły z kierunkiem Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Tym samym klasa policyjna z dodatkowym przedmiotem […]

» Read more

Klasy patronackie

16 października 2014 r. nasze klasy policyjne uzyskały status  „klas patronackich” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzięki podpisanej umowie przez Dyrektora szkoły i Prorektora ds. Nauczania uczniowie naszego Liceum zyskają szersze możliwości rozwoju i nauki w bardzo nowoczesnych […]

» Read more