Wioletta Wydro

rok ukończenia szkoły: 2014 profil klasy: policyjny Skończyłam jak dotychczas na PWSZ w Tarnowie I stopień studiów o kształceniu praktycznym na kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej. Aktualnie kontynuuję studia na II stopniu tego samego kierunku również na specjalności nauczycielskiej. […]

» Read more

Martyna Kozioł

Rok ukończenia szkoły: 2014 Klasa: o profilu policyjnym Obecnie studiuję administrację na PWSZ w Tarnowie. Jestem na II roku studiów magisterskich. Podczas uczęszczania do XVI LO poznałam wiele niesamowitych osób. Niektóre znajomości przerodziły się w przyjaźnie, które trwają do dziś. […]

» Read more

Marek Surdel

Rok ukończenia szkoły – 2013 Profil policyjny BRD Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Jestem abiturientem Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie na kierunku teologia, ze specjalizacją teologia katechetyczno – pastoralna. W tym momencie mojego życia jestem […]

» Read more

Krzysztof Nowak

Rok ukończenia szkoły: 2014 klasa: policyjna BRD Studiuję administrację w PWSZ w Tarnowie, jestem na ostatnim roku magisterki. Dzięki szkole poznałem wspaniałych ludzi, z którymi przeżyłem wiele ciekawych przygód.

» Read more

Maciej Niemiec

2013 r. ukończenie 16 LO, klasa pożarnicza 2015 r. ukończenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie od 2015 r. praca w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie – Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 1 Szkoła nauczyła mnie szybkiego przystosowania […]

» Read more

Agata Armatys-Słowik

Uczęszczałam do klasy pożarniczej. Szkołę ukończyłam w 2013 roku. Skończyłam psychologię na Wydziale Psychologii i Nauk Humanistycznych  Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. W tym momencie pracuję w przedszkolu. XVI LO wspominam wspaniale, to były piękne lata mojego […]

» Read more

Patrycja Padło

Rok ukończenia liceum-2014 Klasa o profilu policyjnym Obecnie: zakończony licencjat z Bezpieczeństwa Wewnętrznego (2017), drugi rok magisterki z Socjologii (specjalność: kryminologia), trzeci rok licencjatu z Turystyki i Rekreacji (specjalność pilotaż i przewodnictwo po Polsce)- wszystkie kierunki odbyte/ odbywane na Uniwersytecie […]

» Read more
1 2