IX Edycja Konkursu Języka niemieckiego dla szkół gimnazjalnych „FIT IN DEUTSCH”

Szanowni Państwo! 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego- Oddział Tarnów, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie przy XVI LO im. Armii Krajowej, zapraszają do udziału w IX Edycji Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów „Fit in Deutsch”, który odbędzie się  3 marca o godz. 12.00 w auli PWSZ w Tarnowie.

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem: Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty Tarnowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Zgłoszenia przyjmuje koordynator konkursu, mgr Agnieszka Juśko, do 16 lutego 2017 r. Instytut Goethego w Krakowie, jak co roku, ufundował 6 stypendiów egzaminacyjnych dla laureatów konkursu (3 poziom A1 oraz 3 poziom A2), a Starostwo Powiatowe jest fundatorem nagród książkowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Informujemy również, iż  w Centrum Bibliotecznym przy XVI LO istnieje możliwość wypożyczenia materiałów przygotowujących do konkursu.

Zapraszamy do udziału!

Z poważaniem 

Agnieszka Juśko – Koordynator Konkursu, Wiceprezes PSNJN- Oddział Tarnów, Opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie

Regulamin konkursu Fit – marzec 2017

Zaproszenie – konkurs Fit 2017

Share

Wyniki VIII edycji konkursu języka niemieckiego dla szkół gimnazjalnych „FIT IN DEUTSCH”

Konkurs zorganizowany został przez Tarnowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli- ODN w Tarnowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie.

Konkurs objęty został honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty Tarnowskiego oraz Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

W tegorocznej VIII Edycji Konkursu Języka Niemieckiego uczestniczyło 27 szkół gimnazjalnych z całego regionu. W rywalizacji wzięło udział 65 uczniów na dwóch poziomach językowych A1- język niemiecki- jako drugi język obcy, oraz A2- język niemiecki na poziomie rozszerzonym.

Celem konkursu jest promowanie nauki języka niemieckiego w kontekście wielojęzyczności                      i zachęcanie uczniów do uzyskiwania międzynarodowych certyfikatów Instytutu Goethego.

Głównymi fundatorami nagród są: Instytut Goethego w Krakowie, Starosta Tarnowski, Roman Łucarz, oraz Urząd Miasta Tarnowa. Laureaci pierwszych miejsc otrzymują możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatów językowych Instytutu Goethego w sesji egzaminacyjnej 14 maja 2016 r.   Egzaminy te organizowane będą  w Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego mieszczącym się przy PWSZ w Tarnowie.

Gratulujemy uczniom wysokiego poziomu językowego, a nauczycielom dziękujemy za trud włożony  w przygotowanie uczniów do konkursu. Koordynatorem konkursu jest opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie i wiceprezes PSNJN- Oddział Tarnów, p. Agnieszka Juśko. Prace komisji wpierali pracownicy PWSZ, dr Radosław Pytlik- Kierownik Zakładu Filologii Germańskiej.

Wyniki konkursu:

Poziom A1

1 miejsce: Zuzanna Marszalik- Gimnazjum nr 2  im. M. Kopernika w Tarnowie (opiekun p. Dominika Woskowicz)

2 miejsce: Patrycja Bielat- Gimnazjum w Gruszowie Wielkim (opiekun p. Natalia Zbaraza)

3 miejsce:

Wiktoria Sówka- Gimnazjum w Gromniku (opiekun p. Aneta Styrkowiec)

Adrianna Dzierlęga- Gimnazjum nr 4 im. J. Brauna  w Tarnowie (opiekun p. Beata Wideł)

Wyróżnienia:

4 miejsce: Adrian Onik- Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum „U Konarskiego” (opiekun p. Monika Put)

5 miejsce: Agata Dziuban- Gimnazjum im. J. Pawła II w Olszynach gm. Rzepiennik Strzyżewski (opiekun p. Agata Bąk)

6 miejsce: Nadia Gierczyńska- Gimnazjum w Radgoszczy (opiekun p. Bogumiła Bator)

Poziom A2

1 miejsce: Filip Olszówka- Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi (opiekun p. Marek Krawczyk)

2 miejsce: Katarzyna Blicharz- Gimnazjum Dwujęzyczne im. Św. Kingi (opiekun p. Marek Krawczyk)

3 miejsce: Filip Kajmowicz- Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Pleśnej (opiekun p. Paulina Rabczak)

TOP_2056-006

Share

VIII EDYCJA KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH „FIT IN DEUTSCH”

Konkurs organizowany jest przez Tarnowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli- ODN w Tarnowie oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Tarnowie i objęty został honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty Tarnowskiego oraz Rektor PWSZ w Tarnowie.

W tegorocznej VIII Edycji Konkursu Języka Niemieckiego uczestniczyło 27 szkół gimnazjalnych z całego regionu. W rywalizacji wzięło udział 65 uczniów na dwóch poziomach językowych A1- język niemiecki – jako drugi język obcy, oraz A2- język niemiecki na poziomie rozszerzonym.

Celem konkursu jest promowanie nauki języka niemieckiego w kontekście wielojęzyczności i zachęcanie uczniów do uzyskiwania międzynarodowych certyfikatów Instytutu Goethego. Głównymi fundatorami nagród są: Instytut Goethego w Krakowie, Starosta Tarnowski, Roman Łucarz, oraz Urząd Miasta Tarnowa. Laureaci pierwszych miejsc otrzymują możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatów językowych Instytutu Goethego w sesji egzaminacyjnej 14 maja 2016 r. Egzaminy te organizowane będą w Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego mieszczącym się przy PWSZ w Tarnowie.

Gratulujemy uczniom wysokiego poziomu językowego, a nauczycielom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu. Koordynatorem konkursu jest opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie i wiceprezes PSNJN- Oddział Tarnów, p. Agnieszka Juśko. Nad uczniami czuwała komisja w składzie: przewodnicząca- Pani Aneta Styrkowiec, prezes Oddziału Tarnów PSNJN, Pani Agata Bąk- nauczyciel Gimnazjum z Zespole Szkół im. J. P II w Olszynach oraz dr Radosław Pytlik- Kierownik Zakładu Filologii Germańskiej.

W inauguracji konkursu wzięła udział: Pani Urszula Blicharz- Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Pani dr Joanna Graca- Dyrektor Instytutu humanistycznego oraz Pan Tadeusz Szczeklik, Wicedyrektor Małopolskiego Centrum Doskonaleni Nauczycieli ds. Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do dnia 1 kwietnia.

http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Edukacja-i-Nauka/Galeria-Edukacja-i-Nauka-2016/Inauguracja-VIII-Edycji-Konkursu-Jezyka-Niemieckiego-dla-Szkol-Gimnazjalnych-Fit-in-Deutsch

http://www.powiat.okay.pl/index.php/aktualnosci/2809-pod-patronatem-starosty-tarnowskiego-konkurs-fit-in-deutsch

W konkursie wzięły udział następujące placówki:

 1. Gimnazjum nr 2 im. M. Kopernika w Tarnowie
 2. Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Brauna w Tarnowie
 3. Gimnazjum nr 6 im. J. P.II w Tarnowie
 4. Gimnazjum nr 11 im. Romana Brandstaettera
 5. Gimnazjum Dwujęzyczne im. Świętej Kingi
 6. Gimnazjum w Zespole Szkół Niepublicznych Stowarzyszenia „Siódemka”
 7. Społeczne Gimnazjum im. ks. prof. Józefa Tischnera
 8. Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum „U Konarskiego”
 9. Pałac Młodzieży w Tarnowie
 10. Gimnazjum w Gromniku
 11. Gimnazjum w Pławnej
 12. Gimnazjum im. Bohaterów pod Łowczówkiem w Pleśnej
 13. Gimnazjum w Rzuchowej
 14. Gimnazjum w Tuchowie
 15. Gimnazjum w Olszynach gm. Rzepiennik Strzyżewski
 16. Gimnazjum w Skrzyszowie
 17. Gimnazjum w Szynwałdzie
 18. Gimnazjum w Lubczy
 19. Publiczne Gimnazjum im. J. Deszcza w Miechowicach Wielkich
 20. Gimnazjum w Zespole Szkół w Otfinowie
 21. Gimnazjum w Tworkowej
 22. Gimnazjum w Gruszowie Wielkim
 23. Gimnazjum im. Bohaterów Września w Szczucinie
 24. Gimnazjum w Radgoszczy
 25. Gimnazjum w Siedlcu
 26. Gimnazjum w Brzeźnicy
 27. Gimnazjum w Podegrodziu
Share

VIII Edycja Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów „Fit in Deutsch”

Szanowni Państwo,

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie przy XVI LO im. Armii Krajowej, MCDN ODN oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 zapraszają na VIII Edycję Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów „Fit in Deutsch”. Konkurs odbędzie się 4 marca o godz. 10.00 w auli PWSZ w Tarnowie, budynek C.

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem: Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty Tarnowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Informujemy, iż ostateczny termin zgłoszenia do konkursu przedłużony został do dnia 16.02. 2016 r.

Zgłoszenia do koordynatora konkursu mgr Agnieszki Juśko.

W związku z licznymi pytaniami informujemy, iż do konkursu przyjmujemy wszystkie szkoły z miasta Tarnowa i powiatu Tarnowskiego oraz inne szkoły z regionu pod warunkiem, iż nauczyciel opiekun jest zrzeszony w Tarnowskim Oddziale PSNJN. Przypominamy, iż Instytut Goethego ufundował w tym roku 6 stypendiów egzaminacyjnych dla laureatów konkursu (3 poziom A1 oraz 3 poziom A2).

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Informujemy również, iż do Centrum Bibliotecznego otrzymaliśmy nowe materiały, pozycje z zakresu gramatyki, leksyki i materiały przygotowujące do egzaminów językowych Instytutu Goethego oraz nowości z zakresu Fachwortschatz. Infos na stronie facebook Centrum Bibliotecznego i PSNJN- Oddział Tarnów.

https://web.facebook.com/media/set/?set=a.561810297326251.1073741844.209238585916759&type=1&l=b60ccaf8dc

Zapraszamy!!!

Zaproszenie do udziału w „Fit in Deutsch”pobierz

Regulamin konkursu „Fit in Deutsch”pobierz

podziekowanie194logo

Share

Wyniki VII edycji konkursu języka niemieckiego dla szkół gimnazjalnych „FIT IN DEUTSCH”

Konkurs organizowany jest przez Tarnowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego przy XVI Liceum Ogólnokształcącym im. Armii Krajowej oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli- ODN w Tarnowie i objęty został honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Starosty Tarnowskiego.

W tegorocznej VII Edycji Konkursu Języka Niemieckiego uczestniczyło 35 szkół gimnazjalnych z całego regionu. W rywalizacji wzięło udział 67 uczniów na dwóch poziomach językowych A1- język niemiecki- jako drugi język obcy, oraz A2- język niemiecki na poziomie rozszerzonym.

Celem konkursu jest promowanie nauki języka niemieckiego w kontekście wielojęzyczności i zachęcanie uczniów do uzyskiwania międzynarodowych certyfikatów Instytutu Goethego. Głównymi fundatorami nagród są: Instytut Goethego w Krakowie, Starosta Tarnowski, Roman Łucarz, oraz Urząd Miasta Tarnowa. Laureaci pierwszych miejsc otrzymują możliwość bezpłatnego uzyskania certyfikatów językowych Instytutu Goethego w sesji egzaminacyjnej 29 maja 2015 r.   Egzaminy te organizowane będą w Centrum Egzaminacyjnym Instytutu Goethego mieszczącym się przy PWSZ w Tarnowie.

Gratulujemy uczniom wysokiego poziomu językowego, a nauczycielom dziękujemy za trud włożony w przygotowanie uczniów do konkursu. Koordynatorem konkursu jest Opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie i wiceprezes PSNJN- Oddział Tarnów, Agnieszka Juśko.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się dnia 13 marca w auli MCDN ODN w Tarnowie.

Fotogaleria na stronie oddziału www.tarnow.deutsch.info.pl

Poziom A1

1 miejsce: Julia Deszcz- Gimnazjum w Szczucinie

2 miejsce:

Zuzanna Marszalik- Pałac Młodzieży w Tarnowie

Adrian Onik- Niepubliczne Niepłatne Gimnazjum „U Konarskiego”

3 miejsce:

Patrycja Bielat- Gimnazjum w Gruszowie Wielkim

Krystian Stawarz- Gimnazjum w Skrzyszowie

Łukasz Przeklasa- Gimnazjum w Wojniczu

4 miejsce: Wiktoria Sówka- Gimnazjum w Gromniku

5 miejsce: Artur Czarnik- Gimnazjum w Szynwałdzie

Poziom A2

1 miejsce: Nikolas Furgał- Gimnazjum w Czchowie

2 miejsce: Borys Pacewicz- Pyrek- Gimnazjum nr 1 w Brzesku

3 miejsce: Karolina Klimek- Gimnazjum nr 2 w Brzesku

4 miejsce: Wiktoria Gniewek- Gimnazjum nr 2 w Tarnowie

5 miejsce: Oliwia Mazur- Gimnazjum w Rzuchowej

 Gratulujemy!

Share

Szczegóły organizacyjne konkursu FIT IN DEUTSCH

Uroczysta inauguracja konkursu odbędzie się 6 marca o godz. 10.00 w auli MCDN Odn w Tarnowie.

W godz. 10.30-12.30 uczniowie piszą w wyznaczonych salach testy konkursowe, natomiast nauczyciele zaproszeni są na szkolenie prowadzone przez prelegenta Instytutu Goethego, Joannę Przybyłowską.

Szkolenie dla nauczycieli germanistów na temat egzaminu: Goethe-Zertifikat B1
Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo:
– jak wygląda egzamin i dla kogo jest przeznaczony
– jakie są kryteria oceniania
– na co warto zwrócić uwagę podczas przygotowania uczniów
– dlaczego warto zachęcić uczniów do zdania tego egzaminu.

Za udział w szkoleniu przewiedziane sa stosowne zaświadczenia wystawione przez Instytut Goethego w Krakowie. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 13 marca 2015 r. o godz. 10.00 w auli MCDN ODN w Tarnowie.

Patronaty 2015  – podsumowująca karta

Share

VII EDYCJIA KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO „FIT IN DEUTSCH”

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w  VII EDYCJI KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO „FIT IN DEUTSCH”, organizowanego przez  Tarnowski Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego, MCDN ODN w Tarnowie oraz przez Partnera Instytutu Goethego w Krakowie- Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie, mieszczące się przy XVI LO im. Armii Krajowej w Tarnowie. Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Tarnowa oraz Starosty Tarnowskiego i odbędzie się 6 marca 2015 roku. Zgłoszenia przyjmujemy do końca stycznia 2015 r. Regulamin nie zmienił się i na każdy poziom językowy (A1 i A2) zapraszamy max. 2 osoby ze szkoły. Organizacja etapu szkolnego leży w gestii szkolnych koordynatorów konkursu. Szczegółowy regulamin i  karta zgłoszenia w załączniku.

Agnieszka Juśko- Koordynato Konkursu

Regulamin konkursu Fit – marzec 2015

 podziekowanie132

Share
1 2