Tarnów niepodległy (płytka dydaktyczna)

tytuluTarnów – pierwsze Niepodległe, to prezentacja multimedialna na płytce DVD przedstawiająca problematykę niepodległościową Polski, w tym Tarnowa. W prezentacji zostały ukazane  tarnowskie organizacje niepodległościowe do 1914 r., wybitne postacie tego okresu i związane z nimi miejsca. Płytka powstała z inicjatywy XVI LO, a wykonaniem jej zajął się p. Andrzej Mleczko, którego zaprosiliśmy, w ramach projektu, do współpracy.

Płytka adresowana jest do wszystkich nauczycieli, którzy na swoich zajęciach z uczniami mają możliwość i chcą w ciekawy sposób realizować tematy związane z wiedzą regionalną. Może ona stanowić także bazę do stworzenia własnej prezentacji multimedialnej poprzez dodanie do niej swoich wpisów.

Zgodnie z założeniami płytka została przekazana szkołom Tarnowa i regionu. Ma ona służyć nauczycielom w ich pracy z uczniami, wzbogacać proces dydaktyczno-wychowawczy.

Share

11 listopada – Święto Niepodległości

dsc06189Ustawą z 15 II 1989 r. sejm  wprowadził dzień 11 listopada  do kalendarza świąt narodowych jako „Narodowe Święto Niepodległości”.

11 listopada stał się ważnym dniem dla Polaków, którzy Święto Niepodległości obchodzą bardzo uroczyście, ale nie zapominają też o tych, bez których tej wolności nie byłoby. To dzięki ich czynom, ofiarom, zasługom wolna Polska stała się rzeczywistością. Dzień ten jest ważny także dlatego, bo służy budowaniu postaw patriotyczno-obywatelskich, wspólnoty narodowej.

 Młodzież XVI LO w tym roku, w 98 -rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, swoją postawę patriotyczno-obywatelską budowała poprzez udział w ceremoniale sztandarowym w Bazylice Katedralnej i przy Grobie Nieznanego Żołnierza podczas uroczystości niepodległościowych  obchodzonych w Tarnowie. Poczet sztandarowy uświetnił obchody i wpisał się w utrwalanie polskich tradycji narodowych.

Share

Wielcy tarnowianie – wystawa prac plastycznych

szkolaŚwięto Niepodległości jest dobrą okazją, aby przypomnieć lub też poznać na nowo historię odzyskania zarówno przez Polskę jak i Tarnów niepodległości w 1918 r. Za wydarzeniami zawsze stoją ludzie i to dzięki nim możemy dzisiaj cieszyć się wolnością.

Uczniowie XVI LO w gmachu szkoły, na jednym z głównych korytarzy zaprezentowali swoje prace plastyczne poświęcone wybitnym osobowościom zasłużonym dla sprawy niepodległości Tarnowa. Prace dotyczyły m.in. rodziny Stylińskich – Jana, Adama, Mariana; Adama Ciołkosza; Władysława Dziadosza; Tadeusza Tertila; Wincentego Witosa i innych.

Przystępując do pracy, uczniowie musieli dotrzeć do informacji, zapoznać się z historią życia, działania wybitnych tarnowian, dokonać selekcji materiału- co stanowi cenny wkład w kształtowanie umiejętności badawczych i podnosi stan ich wiedzy regionalnej.

Zaprezentowane prace wzbogaciły wiedzę innych uczniów, wzbudziły refleksję nad przeszłością i wpisują się w słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”.

Share

„Ku niepodległości”- bieg sztafetowy

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bieg sztafetowy został zainicjowany przez XVI LO w związku z odzyskaniem przez Tarnów niepodległości.  Bieg odbył się 09.11.16 r. w uroczym dla tarnowian miejscu – Parku Strzeleckim. W sztafecie wzięli udział  również uczniowie XIV LO oraz uczniowie szkół   gimnazjalnych- Gimnazjum nr 11 z Tarnowa i Gimnazjum z Tarnowca. W wyniku rywalizacji wyłoniono zwycięzców, zostali nimi uczniowie XIV LO oraz uczniowie  gimnazjum z Tarnowca. Gratulujemy zwycięzcom, ale także wszystkim uczestnikom zawodów za ducha sportowej walki.  

Miejsce sztafety nie było przypadkowe. Nie wszyscy zapewne wiedzą, iż w budynku na terenie kompleksu parkowego przed I wojną mieściła się siedziba Towarzystwa Strzeleckiego i strzelnica. W nocy 30 X 1918, tuż przed zrywem powstańczym, w budynku tym skoszarowano 200 młodych ludzi rekrutujących się z harcerskiego Pogotowia Narodowego i POW. 31 XI 1918 przystąpili oni do rozbrajania żołnierzy austriackich, co umożliwiło przejęcie władzy cywilnej w wolnym Tarnowie.

Podjęty przez naszych uczniów i ich młodszych kolegów trud sztafetowy miał uzmysłowić im, iż z pokolenia na pokolenie, tak jak w sztafecie, przychodzi podejmować zadania, niekiedy trudne, pełne wysiłku, ale również pełne nadziei na lepsze jutro.

Share

Łowczówek – miejsce pamięci bitewnej

cmentarzŁowczówek to miejsce upamiętniające bitwę I wojny światowej na froncie wschodnim, w której uczestniczyła I Brygada Legionów Polskich, walcząca przeciwko Rosjanom. Ten bój, najcięższy pod względem wysiłku, zadań, poniesionych strat, nazwano „małym Verdun”. Został on również uhonorowany tablicą „Łowczówek 24 XII 1914 ” na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Co roku  Łowczówek łączy środowiska patriotyczne. Na miejsce walk podążają piechurzy, by uczcić pamięć poległych żołnierzy, są wśród nich także uczniowie XVI LO. W tym roku szlakiem legionistów poszli  kadeci-uczniowie klas I, którzy wzięli udział w uroczystościach na cmentarzu poległych i w zadumie wspominali tych, którym w tę mroźną, grudniową noc  przyszło walczyć, bo nikt im wolnej Polski nie gwarantował. Trzeba było podjąć wyzwanie i wysiłek, który niejednokrotnie okupiony był ofiarami.

Share

„Bez korzeni jesteś nikt”- spektakl teatralny

teatrTeatr im. Ludwika Solskiego to miejsce, w którym 7 listopada został wystawiony spektakl zatytułowany „Bez korzeni jesteś nikt”. Spektakl wyjątkowy, ponieważ w większości aktorami byli uczniowie XVI LO, którzy na deskach teatru w oryginalnej formie przedstawili temat patriotyzmu. Muzyka, choreografia, kostiumy i scenografia wzbogacona prezentacjami multimedialnymi były ważnymi elementami widowiska. Główny bohater, to młody człowiek, który uczy się tego, czym była kiedyś miłość do ojczyzny, a czym jest współczesny patriotyzm. Nie jest to łatwe, ale konieczne, żeby mógł odnaleźć spokój i sens życia.

Celem spektaklu było wzbudzenie wśród odbiorców, m.in. uczniów tarnowskich szkół i społeczności lokalnej, refleksji nad współczesnym patriotyzmem. Po obejrzeniu przedstawienia nasuwa się myśl, że współczesny patriotyzm budujemy każdego dnia. Wyrasta on z korzeni, tych najbliższych i najważniejszych – miłości w naszej rodzinie. Miłość, której źródłem jest dom rodzinny i pamięć o przeszłości przekazujemy dalej, dalej i tak bez końca. Staje się to podstawą do budowania przyszłości, czyli świata bez wojen.

Share
1 2