Tarnów niepodległy (płytka dydaktyczna)

tytuluTarnów – pierwsze Niepodległe, to prezentacja multimedialna na płytce DVD przedstawiająca problematykę niepodległościową Polski, w tym Tarnowa. W prezentacji zostały ukazane  tarnowskie organizacje niepodległościowe do 1914 r., wybitne postacie tego okresu i związane z nimi miejsca. Płytka powstała z inicjatywy XVI LO, a wykonaniem jej zajął się p. Andrzej Mleczko, którego zaprosiliśmy, w ramach projektu, do współpracy.

Płytka adresowana jest do wszystkich nauczycieli, którzy na swoich zajęciach z uczniami mają możliwość i chcą w ciekawy sposób realizować tematy związane z wiedzą regionalną. Może ona stanowić także bazę do stworzenia własnej prezentacji multimedialnej poprzez dodanie do niej swoich wpisów.

Zgodnie z założeniami płytka została przekazana szkołom Tarnowa i regionu. Ma ona służyć nauczycielom w ich pracy z uczniami, wzbogacać proces dydaktyczno-wychowawczy.