Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2022/2023

05.09. 2022 r. – spotkania  informacyjne: klasy drugie, klasy trzecie, klasy czwarte godz. 17.00

05.12.2022 r.  – konsultacje online: klasy pierwsze, drugie, trzecie i czwarte godz.16.30-19.00

23 .01. 2023 r. – zebrania wywiadowcze: klasy pierwsze, drugie, trzecie godz. 16.30, czwarte godz. 17.30

03.04. 2023 r. – zebrania klasowe klasy pierwsze, drugie, trzecie godz. 16.30, czwarte godz. 17.30

05.06. 2023 r. – konsultacje online: klasy pierwsze, drugie, trzecie  godz.17.00-19.00

 

Skip to content