Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2021/2022

20.09. 2021 r. – spotkania  informacyjne: klasy drugie godz. 16.30, klasy trzecie godz. 18.00

06.12.2021 r.  – konsultacje online: klasy pierwsze, drugie i trzecie godz.17.00-19.00

11 .01. 2022 r. – zebrania wywiadowcze: klasy pierwsze i drugie godz. 16.30, klasy trzecie godz. 18.00

28.03. 2022 r. – zebrania klasowe klasy I, II, III (stacjonarne lub online) godz.16.30-17.30;  konsultacje online: klasy I, II, III godz.18.00-20.00

30.05. 2022 r. – zebrania wywiadowcze klasy I, II, III godz.16.30-17.00; konsultacje online: klasy I, II, III godz.17.00-18.00

 

Skip to content