Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2020/2021

07.09. 2020 r. – spotkania  informacyjne: klasy drugie godz 16.30, klasy pierwsze i trzecie godz. 18.00

07.12.2020 r.  – konsultacje online: klasy I, II, III godz.17.00

25 .01. 2021 r. – zebrania wywiadowcze: klasy drugie godz 16.30, klasy pierwsze i trzecie godz. 18.00

29.03. 2021 r. – konsultacje online: klasy I, II, III godz.17.00

24.05. 2021 r. – konsultacje online: klasy I, II, III godz.17.00