Rekrutacja 2024/2025 krok po kroku

Aby dostać się do klasy pierwszej w naszej szkole w roku szkolnym 2023/2024 należy otrzymać min. 100 punktów z dwóch kategorii:

świadectwo oraz egzamin ósmoklasisty.

 

1. Punkty za świadectwo (max. 100 punktów)

   – ocena z języka polskiego

                      matematyki

                      języka obcego

                      wychowania-fizycznego lub informatyki (liczy się przedmiot z wyższą oceną)

      celujący: 18 punktów

      bardzo dobry: 17 punktów

      dobry: 14 punków

      dostateczny: 8 punktów

      dopuszczający: 2 punkty

   – szczególne osiągnięcia (max. 18 punktów)

   – świadectwo z wyróżnieniem (max. 7 punktów)

   – aktywność społeczna (max. 3 punkty)

 

2. Punkty za egzamin ósmoklasisty (max. 100 punktów)

   – język polski (1% = 0,35 pkt)

   – matematyka (1% = 0,35 pkt)

   – język obcy (1% = 0,30 pkt)

 

Terminy rekrutacji dla klasy WOJSKOWEJ – Oddziału Przygotowania Wojskowego.

 1. Złożenie wniosku w liceum: od 13 maja do 27 maja 2024, godz. 8.00-14.00.
 2. Przeprowadzenie próby sprawności fizycznej:  3 czerwca 2024 godz. 9.00-12.00 (przynieść: zgoda rodzica na próbę sprawności fizycznej, legitymacja szkolna, strój sportowy).

   

  -II termin PRÓBY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla kandydatów do klasy wojskowej OPW

   Kandydaci, którzy na liście szkół wybrali klasę wojskową OPW w XVI LO w Tarnowie bez względu na miejsce tej preferencji zgłaszają się dnia 17 czerwca 2024r. w godz. od 09:00 do 10:30 w celu przeprowadzenia przez komisję rekrutacyjną próby sprawności fizycznej. Kandydat przynosi: zgodę rodzica na udział w próbie sprawności fizycznej (dokument do pobrania ze strony XVI LO),legitymację szkolną, strój sportowy (na sobie lub do przebrania).

  Dotyczy tylko kandydatów którzy nie wzięli udziału w pierwszym terminie.

 3. Wprowadzenie do systemu przez kandydata ocen ze świadectwa i wyników z egzaminu ósmoklasisty
 4. Dostarczenie do szkoły świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty, orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do nauki w klasie OPW, oświadczenie rodziców OPW- zgoda obojga rodziców  21 czerwca – 4 lipca 2024
 5. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:   11 lipca 2024

Terminy rekrutacji dla klasy POLICYJNEJ Kryminalnej:

 1. Złożenie wniosku w liceum: od 13 maja do 4 lipca 2024, godz. 8.00-14.00 
 2.  Wprowadzenie do systemu przez kandydata ocen ze świadectwa i wyników z egzaminu ósmoklasisty
 3. Dostarczenie do szkoły świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty:  21 czerwca – 4 lipca 2024
 4. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:   11 lipca 2024
Skip to content