Rekrutacja krok po kroku

Aby dostać się do szkoły należy otrzymać min. 100 punktów z dwóch kategorii:

świadectwo oraz egzamin ósmoklasisty.

 

1. Punkty za świadectwo (max. 100 punktów)

   – ocena z języka polskiego

                      matematyki

                      języka obcego

                      wychowania-fizycznego lub informatyki (liczy się przedmiot z wyższą oceną)

      celujący: 18 punktów

      bardzo dobry: 17 punktów

      dobry: 14 punków

      dostateczny: 8 punktów

      dopuszczający: 2 punkty

   – szczególne osiągnięcia (max. 18 punktów)

   – świadectwo z wyróżnieniem (max. 7 punktów)

   – aktywność społeczna (max. 3 punkty)

 

2. Punkty za egzamin ósmoklasisty (max. 100 punktów)

   – język polski (1% = 0,35 pkt)

   – matematyka (1% = 0,35 pkt)

   – język obcy (1% = 0,30 pkt)

 

Terminy:

  1. Złożenie wniosku w liceum: od 15 czerwca do 10 lipca 2020, godz. 8.00-14.00.
  2. Dostarczenie do szkoły świadectwa i wyników egzaminu ósmoklasisty:  26 czerwca – 10 lipca 2020
  3. Dostarczenie do szkoły zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty: 31 lipca – 4 sierpnia 2020
  4. Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 12 sierpnia 2020
  5. Ogłoszenie list uczniów przyjętych do szkoły: 19 sierpnia 2020