Testy sprawnościowe w roku szkolnym 2017/2018

UWAGA!  Gimnazjaliści Kandydaci do XVI LO

W dniu 09 czerwca 2017 roku  w  XVI LO w Tarnowie, Al. Solidarności 18, odbędą się testy sprawnościowe dla kandydatów do klas pierwszych na rok szk. 2017/2018.   

 1. Uczestników testów sprawnościowych prosimy o przyniesienie legitymacji szkolnej i Oświadczenia (załącznik nr 1) oraz stroju sportowego do wykonywania ćwiczeń sprawnościowych.
 2. Przebieg testów sprawnościowych:
  1. zapisy w punkcie rejestracji
  2. przebranie w strój sportowy
  3. próby sprawnościowe
  4. ogłoszenie wyników.
 3. Harmonogram testów:
  1. godzina 09:00 – kandydaci do klasy wojskowej, pożarniczej i ratownictwa przedmedycznego,
  2. godzina 10:30 – kandydaci do klasy policyjnej – BRD i klasy policyjnej- kryminalistycznej.
 4. Punkty uzyskane przez kandydata podczas testów sprawnościowych nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, jedynie określają poziom sprawności fizycznej kandydatów, oraz pozwalają ocenić szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach klas mundurowych.
 5. Uczniowie, którzy z jakichkolwiek przyczyn nie mogą przystąpić do testów sprawnościowych proszeni są o kontakt ze szkołą.

Wszystkich kandydatów serdecznie zapraszamy!

Punktacja testów sprawnościowychpobierz

Share

TACY JESTEŚMY

Drogi Gimnazjalisto!

Zapraszamy Cię do liceum mundurowego!

Do szkoły innej  niż pozostałe licea!

XVI LO to twardy charakter, to wstęp do studiów i zawodów, które zawsze będą atrakcyjne na rynku pracy.

Mundur doda Ci godności i powagi oraz szacunku ze strony innych ludzi.

W naszej szkole:

 • zdobędziesz  świadectwo maturalne na dobrym poziomie
 • na świadectwie klasy trzeciej  będziesz miał wpis o ukończeniu rodzaju klasy mundurowej – a to się liczy na studia
 • przygotujesz się do egzaminów sprawnościowych
 • precyzyjnie zaplanujesz swoją przyszłość
 • będziesz miał możliwość rozwoju osobistego
 • odniesiesz sukcesy edukacyjne i sportowe
 • nauczysz się podejmować wyzwania
 • zrealizujesz swoje pasje
 • z dumą będziesz strzegł dorobku kultury i tradycji narodowej
 • odnajdziesz się w wolontariacie
 • zawiążesz trwałe przyjaźnie
 • przeżyjesz przygodę życia
 • zabawa Cię nie ominie

 

bo                    XVI LO to PRIMUS INTER PARES

 

Share

Drogi Gimnazjalisto!!!

Proszę przyjąć zaproszenie na Dni Otwarte Szkoły :

6, 7 kwietnia 2017 r. po odwiedzeniu Targów Edukacyjnych zapraszamy na al. Solidarności 18 w od godz. 8.00 do 15.00

Będą na Ciebie czekać atrakcje  jakby nie z tej planety oświatowej. Dokładnie poznasz ofertę edukacyjną, którą poprzedziły badania rynku pracy. To Ty Drogi Gimnazjalisto pytałeś o klasy, które przedstawiamy w ofercie.

19 maja 2017 r.  Dzień Kadeta – jesteśmy spadkobiercami idei rycerskiej. Dlaczego? Przyjdź, zobacz, posłuchaj. Zapraszamy od godz. 10.00 do godz. 14.00.

9 czerwca 2017 r. testy sprawnościowe , tym razem to TY pokażesz swoje zdolności i fizyczną sprawność.

A poza tym w każdej chwili zapraszamy do naszej szkoły!!

Jesteśmy otwarci na spotkanie , na pewno będzie miłe i sympatyczne!

 

Do zobaczenia!

Tarnowska Szesnastka

Share

Harmonogram rekrutacji 2017/2018

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2017/2018: pobierz

Share

Biologia

Jak realizujemy założenia podstawy programowej ?

 • Biologia realizowana jest na poziomie podstawowym w wymiarze 1 godziny tygodniowo w klasach I.
 • W klasach II i III uczniowie, którzy wybierają biologię jako dodatkowy przedmiot rozszerzony realizują go w wymiarze : klasy II: 4 godziny tygodniowo, klasy III:  5 godzin tygodniowo + zajęcia fakultatywne ( powtórka przed maturą),
 • Na zajęciach z biologii stosowane są różnorodne metody i formy pracy, których podstawowym celem jest aktywizacja uczniów i zachęcenie do samodzielnego i twórczego myślenia oraz aktywnego poznawania świata organizmów żywych,
 • W czasie lekcji korzystamy z prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych, samodzielnie przez uczniów zaplanowanych i prowadzonych obserwacji makroskopowych mikroskopowych oraz doświadczeń biologicznych,
 • Młodzież ma możliwość praktycznego zdobywania wiedzy poprzez uczestnictwo w wycieczkach przedmiotowych i zajęciach warsztatowych odbywających się np. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej (Polichty), Ogrodzie Botanicznym UJ czy Muzeum Anatomii CM UJ w Krakowie,
 • Uczniowie szczególnie zainteresowani przedmiotem mogą pogłębiać swoją wiedzę oraz rozwijać umiejętności poprzez realizację projektów edukacyjnych ; w tym roku szkolnym realizowany jest projekt dotyczący monitoringu zanieczyszczenia powietrza w Tarnowie i okolicach,
 • Uczniowie realizujący materiał rozszerzenia programowego z biologii to często młodzież klas o specjalizacji ,, Ratownictwo przedmedyczne”. Oprócz zajęć z biologii realizują oni również zagadnienia związane z pierwszą pomocą przedmedyczną w ramach oddzielnego przedmiotu nauczanego w naszej szkole.

Jak przygotowujemy się do egzaminu maturalnego z biologii?

Oprócz w/w działań w klasach III prowadzone są dodatkowe zajęcia fakultatywne dla uczniów deklarujących chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego z biologii.

W ramach tych spotkań wspólnie powtarzamy materiał oraz rozwiązujemy przykładowe zadania maturalne opracowane przez członków OKE.

Każdy indywidualnie, na bieżąco może sprawdzić swój poziom  przygotowania do  egzaminu uczestnicząc w próbnych maturach przeprowadzanych dla uczniów klas III.     

Share

Język angielski

Jeśli myślisz, że nie potrzebujesz języka angielskiego w swoim życiu, to jesteś w wielkim błędzie. Język ten otacza nas wszędzie, tak jak różne gatunki drzew czy krzewów. Szacuje się, że na całym świecie języka angielskiego uczy się ponad miliard ludzi. Spośród milionów użytkowników Internetu około 80 % komunikuje się w języku angielskim. Tak więc, jeśli rozejrzysz się dookoła, spotkasz się z tym językiem niemal na każdym kroku.

Gimnazjalisto w XVI LO będziesz miał możliwość:

• systematycznego rozwijania znajomości języka angielskiego w obszarze czterech sprawności językowych tj. umiejętności mówienia, rozumienia ze słuchu, czytania i pisania
• wzbogacania zasobu słownictwa, poprawiania wymowy oraz podnoszenia znajomości struktur gramatycznych
• lepszego poznania wymagań związanych z egzaminem maturalnym z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz egzaminem ustnym.
A nasi wykwalifikowani nauczyciele pomogą Ci osiągnąć Twój cel.

Share

Dlaczego XVI Liceum Ogólnokształcące

 • jesteśmy jedynym liceum w Małopolsce, które oprócz programu szkoły średniej realizuje pięć innowacji pedagogicznych; przysposobienie wojskowe, pożarnicze, ratownictwo przedmedyczne i klasy policyjne BRD i kryminologię
 • współpracujemy ze wszystkimi tarnowskimi służbami mundurowymi
 • nauka odbywa się na jedną zmianę (lekcje zaczynają się  o godz. 7.10 i kończą najpóźniej o godz. 15.45),
 • szkoła jest położona w ścisłym centrum Tarnowa, ma dogodny dojazd z  Tarnowa  i okolic,
 • posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli,
 • przedmioty specjalistyczne wykładają profesjonaliści w danych dziedzinach
 • jest przygotowana do przeprowadzania egzaminu maturalnego wewnętrznego i zewnętrznego na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
 • nauczyciele posiadają uprawnienia egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i biorą czynny udział w jej pracach,
 • na poziomie średniej krajowej i wyżej uczniowie zdają egzaminy maturalne
 • jest szkołą ćwiczeniową dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
 • uczniowie klas medycznych i grupy wychowania fizycznego uczęszczają na zajęcia do  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
 • posiada pracownię komputerową, stały dostęp do Internetu, Wi-Fi
 • szkoła wyposażona jest w bogaty, w pełni skomputeryzowany księgozbiór,
 • w czytelni znajdują się  stanowiska komputerowe, z których uczniowie mogą korzystać bez ograniczeń,
 • w XVI  Liceum działa dziennik elektroniczny,
 • w szkole są pracownie przedmiotowe dobrze wyposażone, sala gimnastyczna,
 • szkoła posiada  nowoczesne boisko sportowe,
 • w szkole działają koła zainteresowań (według potrzeb uczniów),
 • uczniowie potrzebujący wsparcia mogą korzystać z całej gamy dodatkowych zajęć z różnych przedmiotów
 • uczniowie klas maturalnych uczestniczą w zajęciach fakultatywnych i dodatkowych z wybranych przez siebie przedmiotów
 • szkoła proponuje kształcenie językowe na wysokim poziomie rozszerzonym z j. angielskiego,  drugi język do wyboru: hiszpański, niemiecki, włoski,
 • uczniowie mogą brać udział w zagranicznych wycieczkach rozwijających znajomość języków obcych
 • uczniowie mogą brać udział w angielskich zajęciach w Britisch  Consual
 • uczniowie mają zapewnione konwersacje z native speakerem
 • rokrocznie organizowane są uroczystości poświęcone rocznicy powstania  Polskiego Państwa Podziemnego – AK, Dzień Patrona szkoły i ślubowanie oraz pasowanie na Kadetów uczniów klas pierwszych,
 • rokrocznie organizowany jest Dzień Kadeta – drugie ważne święto szkoły
 • w harmonogramie pracy szkoły  są konkursy z:  j. angielskiego, j. hiszpańskiego, j. niemieckiego, j. włoskiego, ortograficzny i inne przedmiotowe
 • rokrocznie uczniowie klas pierwszych wyjeżdżają na tzw. poligon, czyli szkołę przetrwania,
 • większość klas co roku wyjeżdża na wycieczki turystyczno-krajoznawcze, rajdy, złazy, zajęcia terenowe ,
 • uczniowie poszczególnych specjalności odbywają zajęcia w Jednostkach mundurowych; policji, wojska, straży pożarnej, służby więziennej i kryminalnej, pogotowia ratunkowego, oddziału ratownictwa medycznego w szpitalu
 • w szkole obowiązuje program frekwencji, a 100% frekwencja jest nagradzana,
 • mamy swoje ciekawe dni; dzień marynarki, dzień kapelusza, dzień wolontariatu uczniowie ubierają się w ustalonym przez samorząd uczniowski ubiór , który  zwalnia ucznia z odpowiedzi,
 • każda klasa ma swoje dni mundurowe,
 • uczestniczymy w uroczystościach patriotycznych na terenie miasta i powiatu,
 • uczniowie klas wojskowych tworzą kompanię honorową, poczty flagowe i sztandarowe,
 • powyższe grupy biorą udział w Ogólnopolskich Zawodach Musztr Paradnych,
 • uczniowie klas mundurowych biorą udział w zawodach strzeleckich,
 • w szkole prowadzone są zajęcia na pływalni, judo, kung – fu
 • klasy policyjne mają zajęcia w pracowni psychologicznej Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie
Share
1 2 3 10