Zebrania

Szanowni Państwo! Rodzice Uczniów klas I, II, III   Serdecznie Państwa zapraszam na spotkania z Wychowawcami klas  oraz na konsultacje w dniu  11 grudnia 2017 r., na godz. 16.30. (tj. poniedziałek) . Obecni będą wszyscy nauczyciele uczący w klasach I, […]

» Read more

Wracają Tarnowskie Piątki Naukowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie zachęca uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w styczniowych propozycjach zajęć popularnonaukowych. Kolejne propozycje przygotował Instytut Sztuki organizujący „Czwartki ze Sztuką” oraz Instytut Matematyczno-Przyrodniczy kontynuujący znany cykl „Tarnowskie Piątki Naukowe”. Harmonogram spotkań w […]

» Read more

Szansa na stypendium

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 16 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają podane kryteria: – uzyskali średnią ocen 4,5; – pochodzą ze wsi lub małej miejscowości […]

» Read more

Stypendium szkolne na rok 2017/2018

Dochód netto nie może przekroczyć 514,00 zł na jedną osobę w rodzinie. hektar przeliczeniowy to 288,00 zł Rodzice dokumenty składają do 15 września br. Proszę pamiętać aby wszystkie  dokumenty były podpisane i poświadczone ze zgodnością z oryginałem. Na każdym wniosku data […]

» Read more
1 2 3 7