Tekst ślubowania

My uczennice i uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie w dniu święta Patrona szkoły stajemy przed Sztandarem Szkoły, świadomi chwili i powagi ślubujemy: Przez wytrwałą naukę i pracę wzrastać na tych, którzy będą szanować godność każdego człowieka. […]

» Read more