Tekst ślubowania

My uczennice i uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie w dniu święta Patrona szkoły stajemy przed Sztandarem Szkoły, świadomi chwili i powagi ślubujemy:

Przez wytrwałą naukę i pracę wzrastać na tych, którzy będą szanować godność każdego człowieka.

Ślubujemy!

W codziennej naszej pracy wykorzystywać zdobytą wiedzę dla szczęścia i dobra wszystkich ludzi

Ślubujemy!

Strzec patriotycznej spuścizny, przekazywanej nam przez poprzednie pokolenia Polaków

Ślubujemy!

Swe serca, myśli i cały młodzieńczy zapał poświęcić dla Rzeczypospolitej Polskiej

Ślubujemy!

Kierować się ideałami humanitaryzmu i demokracji

Ślubujemy!

Niech naszej uczniowskiej społeczności XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej przyświeca hasło semper fidelis – zawsze wierni Bogu, Honorowi, Ojczyźnie i Nauce

Tak nam dopomóż Bóg!