Imprezy sportowe

Szkolenie strzeleckie

Tenis stołowy

Testy sprawnościowe

Zajęcia wf w XVI LO

Zimowy dzień sportu

Testy sprawnościowe

Testy sprawnościowe