Drodzy Uczniowie klas pierwszych !

fotoRozpoczynający naukę w liceum ogólnokształcącym, wstępujecie  w zupełnie inną jakościowo rzeczywistość szkolną. Większość  Waszych rówieśników przekraczających próg nowej szkoły sądzi, że wie, czego się po niej spodziewać. Najczęściej sami ją wybrali, najczęściej również informacje o niej czerpali nie tylko z ulotek, stron internetowych, ogłaszanych w prasie i innych mediach wyników rankingu, lecz przede wszystkim od starszych kolegów, którzy już do tej szkoły uczęszczają . Mimo to jednak, wiele rzeczy zaskakuje ich, powodując różnorodne problemy adaptacyjne – niektóre są niezbyt trudne i możliwe do samodzielnego rozwiązania, inne – mogą w znacznym stopniu wpłynąć na różne aspekty funkcjonowania młodego człowieka i wymagać skorzystania z pomocy.  Również szkoła (rozumiana jako zespół tworzących ją ludzi – uczniów, nauczycieli  i rodziców), zdając sobie sprawę z potencjalnych problemów  jakie możecie spotkać na początku nauki w nowej szkole, może podjąć różnorodne działania, aby tę dla niektórych bardzo trudną sytuację ułatwić.  Ważny jest tu czas , dlatego pojawiające się sytuacje  problemowe,  czy to w sferze  emocjonalnej czy ściśle związanej z nauką zgłaszajcie,  kiedy tylko zaczną się  one pojawiać.  Poniżej zamieszczam dla Was kilka rad, które mogą ułatwić początki w nowej  grupie rówieśniczej, klasie i szkole.

Zostaliście uczniami XVI LO. GRATULUJĘ!!!
Najłatwiejsze za Wami. Teraz czeka Was ciężka praca, ale również wiele przyjemności  i moc wrażeń.

Naucz się uważnego słuchania i robienia notatek. Większość nauczycieli nie będzie już dyktowała. Wyłapuj rzeczy najważniejsze i zapisuj je najlepiej czytelnie i w punktach.
Nauczyciele będą wymagać od Ciebie większej samodzielności i aktywności. Czeka Cię dużo więcej nauki niż w gimnazjum.

– Nie bój się pytać, jeżeli czegoś nie wiesz. Pamiętaj, że nie ma głupich pytań.

– Ucz się systematycznie, żeby nie narobić zaległości, szybko poprawiaj jedynki.

– Tutaj nie zaniżają ocen. To w gimnazjum je zawyżali?. Nie załamuj się niższymi ocenami.

– Picie i palenie nie przysporzy Ci dobrych przyjaźni. Teraz taki szpan jest tępiony. Nie jesteś osobą gorszą od innych, żebyś w ten sposób musiał(a) zwracać na siebie uwagę.

– Staraj się nie spóźniać na lekcję i bądź kulturalny(a). Twoje zachowanie w szkole jest tak samo ważne jak oceny.

– Pamiętaj, że aktywność na początku zapewni Ci spokój pod koniec roku.

– Staraj się nie zwracać na siebie uwagi, noś strój czysty, schludny, nie wyzywający.

– Szanuj siebie, nie daj się poniżać. O pomoc zwracaj się do wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

– Zdarza się tak, że stare przyjaźnie kończą się w gimnazjum. Nie zrażaj się tym, szukaj nowych przyjaciół.

– Dystans między Tobą a nauczycielem nie jest taki duży, jak Ci się wydaje. Staraj się go zrozumieć tak, jak chciałbyś żeby on zrozumiał Ciebie.

– Nie poddawaj się pierwszym niepowodzeniom. Nie bądź pesymistą, myśl POZYTYWNIE.

POWODZENIA!
pedagog szkolny

Jeśli nie chcesz lub nie możesz osobiście opowiedzieć o czymś trudnym dla Ciebie – napisz na kartce, wrzuć do skrzynki przy gabinecie pedagoga lub wyślij email.

Share

Profilaktyka alkoholowa

Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych. Alarmujące dane na temat wzrostu spożycia alkoholu wśród młodzieży i znacznego obniżenia wieku inicjacji alkoholowej, poszerzenie problematyki związanej z alkoholizmem o zagadnienie przemocy w rodzinie, chorób wywoływanych alkoholem, szkód powodowanych przez pijącą młodzież, a także ogólnego przyzwolenia społecznego na spożywanie alkoholu przez młodych ludzi powoduje, że coraz więcej miejsca w edukacji powinna zajmować z jednej strony profilaktyka alkoholowa, z drugiej zaś pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom. Wychodząc naprzeciw tym problemom po raz kolejny przy współpracy z Zespołem Profilaktyki Straży Miejskiej w Tarnowie zrealizowaliśmy warsztaty profilaktyczne kontynuując program „Zamień promile na ciekawsze chwile”. Pobudzenie do refleksji nad własną postawą wobec alkoholu, rozwijanie umiejętności asertywnej odmowy, poznanie mechanizmów uzależnienia i szeroko pojętych skutkach picia alkoholu  to podstawy do podejmowania właściwych decyzji.

Share

Cyberprzemoc i odpowiedzialność karna nieletnich – warsztaty dla młodzieży

Wszechobecna sieć internetowa, urządzenia  telekomunikacyjne, portale społecznościowe… Młodzież każdego dnia musi mierzyć się z tymi zagrożeniami i dokonywać trudnych wyborów. Nie możemy uchronić uczniów przed zmieniającym się światem, lecz możemy pomóc im wartościować nowe  informacje i formy rozrywki. W ramach projektu „Cyberprzemoc w sieci” dla uczniów naszej szkoły odbyły się warsztaty przygotowane przez Komendę Policji w Tarnowie. Poruszone zostały tematy niezwykle współczesne jak stalking, czyli nękanie w sieci, problem molestowania nieletnich w Internecie oraz samo określenie osoby nieletniej. Ważnym punktem okazała się odpowiedzialność karna za potencjalnie anonimowe obrażanie innych na portalach społecznościowych oraz zagrożenia jakie mogą spotkać młodych ludzi ze strony oszustów. Świadomość jest podstawowym czynnikiem, który może pomóc  wykryć zbliżające się w sieci niebezpieczeństwo.

Share

Warsztaty dla Rodziców i Rad Rodziców pt. „Profilaktyka zachowań ryzykownych a zaburzenia obrazu siebie u nastolatków”

Szanowni Rodzice

 W dniu 29.11.2016 r. w godz. 16.00-18.00 w budynku Gimnazjum nr 2 w Tarnowie odbędą się warsztaty dla Rodziców i Rad Rodziców pt. „Profilaktyka zachowań ryzykownych a zaburzenia obrazu siebie u nastolatków”. Organizatorami spotkania są: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa i Gimnazjum Nr 2.  Zapraszamy serdecznie w imieniu organizatorów.

Share

Profilaktyczne zajęcia warsztatowe pt. „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki”

W dniu 29.09.2016 r. uczniowie klas pierwszych i drugich naszej szkoły wzięli udział w profilaktycznych zajęciach warsztatowych pt. „Nie daj się oszukać – dopalacze to też narkotyki”.  Jest to program autorski z zakresu profilaktyki uzależnień opartym na najbardziej skutecznych strategiach profilaktycznych wg. Hanse i jest zgodny z „rekomendacjami PARPA” oraz „standardami jakości programów profilaktycznych” Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Dzięki realizacji warsztatów o takiej tematyce  mieliśmy okazję dokonać  wstępnej diagnozy zjawiska  w poszczególnych klasach a także wyposażyć uczniów w rzetelną wiedzę i zmodyfikować zagrażające postawy dotyczące używania środków psychoaktywnych.

Share
1 2 3