TERMIN DODATKOWY

W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów […]

» Read more
1 2 3
Skip to content