XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej

Oferta edukacyjna dla Absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2015/2016

Drogi Gimnazjalisto!

16 LO to szkoła z charakterem właśnie dla CIEBIE!!!

Zapraszamy Cię do naszej szkoły, w której zrealizujesz swoje młodzieńcze marzenia, zainteresowania, pasje. Na pewno podoba Ci się mundur, który właśnie dodaje charakteru, odwagi, dostojeństwa. Absolwenci naszej szkoły bez problemu dostają się na studia mundurowe, cywilne, a także znajdują pracę w wybranych przez siebie zawodach zarówno w kraju jak i za granicą. Już w czasie nauki w Liceum poznasz życie studenckie ucząc się w klasach objętych patronatem wyższych uczelni. To bardzo ciekawe doświadczenie. Przeczytaj ofertę na rok szkolny 2015/2016, wybierz klasę i złóż dokumenty. Czekamy tylko na Ciebie!

Nasza oferta na nowy rok szkolny – koniecznie wybierz klasę dla siebie!

ulotkaxvilo

znaczek-nowosc_bigNowopowołana klasa Straży Granicznej z dodatkowym przedmiotem „elementy służby granicznej”, będzie miała na celu przygotować uczniów do egzaminu maturalnego (zgodnie z planem realizacji programu liceum ogólnokształcącego), jak również realizować szkolenie z zakresu ochrony granicy państwowej, elementów prawa, kryminalistyki, fałszerstw dokumentów, pirotechniki, bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej, taktyki i techniki interwencji oraz języków obcych (do wyboru j. angielski, j. niemiecki, j. włoski, j. hiszpański). Wyposażenie uczniów w specjalistyczną wiedzę z zakresu służby granicznej będzie miało na celu wyrobienie określonych nawyków i umiejętności potrzebnych do wykonywania niełatwych obowiązków w służbie granicznej.

Oferta edukacyjna dla Absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2015/2016 – wersja PDF (kliknij i pobierz).

Share

Zapraszamy na DNI OTWARTE

dniotwarte2015

Share

Jak zostać uczniem XVI Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie?

zasady_rekrutacji

Share

KONGRES ORGANIZACJI PROOBRONNYCH I SZKÓŁ MUNDUROWYCH 20-21.03.2015 r.

Wsparcie obywateli i bezinteresowna służba dla innych i Ojczyzny jest bezcenne – powiedział wicepremier minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak podczas pierwszego ogólnopolskiego Kongresu Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych.

Minister Tomasz Siemoniak poinformował, że jest teraz właściwy czas, aby dojrzewające inicjatywy ukierunkować w dobrym, pożytecznym dla kraju kierunku.

Szef MON podkreślił także ważną rolę Narodowych Sił Rezerwowych, które są elementem systemu bezpieczeństwa państwa. – Zdecydowaliśmy w ministerstwie o wdrożeniu nowego etapu funkcjonowania NSR. Zamierzamy stworzyć komponent terytorialny, opierając go o Wojewódzkie Sztaby Wojskowe i Wojskowe Komendy Uzupełnień, tworząc 2,5 tys. stanowisk, w tym do 500 żołnierzy zawodowych i do 2 tys. żołnierzy NSR.

Wicepremier przypomniał, że Rada Ministrów przyjęła „Plan wzmocnienia bezpieczeństwa państwa”, gdzie sprawy zaangażowania obywateli zostały wyraźnie podkreślone.

Podczas Kongresu minister poinformował, że stworzone zostanie specjalne Biuro ds. Proobronnych  w strukturze MON, które zajmie się ścisłą współpracą z organizacjami proobronnymi. Wicepremier przypomniał także o decyzjach Ministra Obrony Narodowej, dotyczących „Skróconego programu szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” oraz „Minimum programowego realizowanego w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa”, które umożliwiają realizację części szkolenia kandydatów na żołnierzy w klasie mundurowej lub w organizacji proobronnej.

Celem Kongresu jest podsumowanie działalności organizacji paramilitarnych oraz omówienie kierunków ich przyszłej współpracy z resortem obrony narodowej. Podczas obrad prezentowane są rekomendacje wypracowane przez 7 organizacji pozarządowych oraz pełnomocnika MON ds. społecznych inicjatyw proobronnych dla klas mundurowych i organizacji zainteresowanych problematyką obronności oraz organów państwowych w zakresie zagospodarowania społecznych inicjatyw proobronnych. Obserwujemy rozwój klas mundurowych od samego początku i jesteśmy zafascynowani zaangażowaniem tego środowiska. Państwo jesteście prawdziwymi pasjonatami tego co robicie – powiedział podsekretarz stanu MON Maciej Jankowski otwierając Kongres. – Staramy się pomóc, ta pomoc polega na przekazywaniu środków materialnych, ale również poprzez włączenie państwa środowiska w strukturę ministerstwa obrony. Serdecznie dziękuję za trud i włożoną energię – dodał wiceminister zwracając się do uczestników Kongresu.

Podczas Kongresu pełnomocnik MON ds. społecznych inicjatyw proobronnych prof. dr hab. Bogusław Pacek zwrócił uwagę, na trzy główne cele, jakie stoją przed szkołami/klasami mundurowymi i organizacjami proobronnymi: wsparcie systemu obronnego państwa i wsparcie systemu zarządzenia kryzysowego przez organizacje proobronne i szkoły/klasy mudurowe oraz kształtowanie postaw patriotyczno-obronnych młodzieży.

Bogusław Pacek podkreślił, że resort obrony chce włączyć szkoły z klasami mundurowymi w podsystem militarny i niemilitarny bezpieczeństwa państwa. Pełnomocnik ministra przypomniał, że są możliwości zawierania porozumienia z jednostką wojskową lub centrum szkolenia, gdzie można realizować skrócony program szkolenia wojskowego.

Profesor Pacek zaproponował szkołom wspólne działania, aby w placówkach przy pomocy organizacji proobronnych powstały filie, pododdziały organizacji proobronnych. Pełnomocnik wskazał, żeby również szkoły z klasami mundurowymi samodzielnie zachęcały uczniów do wstępowania do organizacji proobronnych.

Profesor Pacek powiedział, że w czasie pokoju jednym z zadań organizacji proobronnych jest wychowanie patriotyczne, szkolenie ochotników na potrzeby przygotowania rezerw osobowych, reagowanie na zagrożenia niemilitarne oraz udział w systemie zarządzania kryzysowego.
Z kolei w czasie kryzysu o charakterze militarnym organizacje mogłyby w rejonach przygranicznych wspierać np. Straż Graniczną oraz budować społeczne zaplecze armii.
Celem nadrzędnym być powinno zaangażowanie społecznych inicjatyw w system bezpieczeństwa państwa, między innymi poprzez udział w systemie reagowania kryzysowego państwa.

W Kongresie brał udział nauczyciel XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej mgr Piotr Dusza

YouTube Preview Image

Share

Pokazy sztuk walki, ratownictwa taktycznego i pierwszej pomocy przedmedycznej w C.H. MAX

Share

Uczniowie klas policyjnych w Szkole Policyjnej w Szczytnie

Share