XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej

Stypendium socjalne na rok szkolny 2015/2016

Uwagawniosek o stypendium szkolne 2015/2016

informacja o fakturach

Share

Podręczniki obowiązujące w XVI LO im. AK w roku szkolnym 2015/2016

Wykaz podręczników – klasa 1

Wykaz podręczników – klasa 2

Wykaz podręczników – klasa 3

Share

Spotkanie z Teresą Piotrowską, Ministrem resortu Spraw Wewnętrznych

29 czerwca 2015 r. uczniowie klas policyjnych wraz z dyrektorem szkoły mgr Ewą Witecką i nauczycielami – mgr Lucyną Stanuszek, mgr Piotrem Stecem – uczestniczyli w spotkaniu z Teresą Piotrowską, Ministrem resortu Spraw Wewnętrznych, Szefem Gabinetu Politycznego Ministra Bartoszem Lobą, posłem na Sejm Panią Urszulą Augustyn, Pełnomocnikiem Rządu do spraw bezpieczeństwa w szkołach i Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji, nadinsp. Mariuszem Dąbkiem oraz Komendantem Miejskim Policji w Tarnowie insp. Robertem Biernatem. Spotkanie odbyło się w miejskim komisariacie  –  Tarnów-Centrum przy ul. Narutowicza 6.

Podczas spotkania Pani Minister ze szczególną sympatią rozmawiała  z uczniami naszej szkoły, była bardzo zainteresowana ich planami na przyszłość, a po skończeniu studiów podjęciem pracy w policji.

„Na tak dobrze przygotowanych pracowników oczekuje policja” – ripostowała Pani Minister. Dużo pochwał otrzymaliśmy również ze strony Pani poseł Urszuli Augustyn, która na zakończenie życzyła wielu sukcesów „mundurowych”. O bardzo miłej i sympatycznej atmosferze spotkania świadczą wspólne zdjęcia – zapraszamy do galerii.


Share

UWAGA!!

UwagaUprzejmie informuję i serdecznie zapraszam Uczniów klas pierwszych wraz Rodzicami na spotkania z Wychowawcami klas w czwartek – 9 lipca 2015 r. o godz. 15.00. Spotkania bardzo ważne – będziemy pobierać miarę na mundury. Szanowni Państwo Rodzice, za mundury płacimy przy odbiorze, czyli dopiero we wrześniu.
Zapraszamy!
Dyrektor szkoły i Wychowawcy

Share

Wieczór Autorski płk. Jerzego Pertkiewicza

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

Share

Zakończenie roku szkolnego 2014/2015

26.06.2015 r. był dniem wyjątkowym i długo oczekiwanym.przez społeczność uczniowską. Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni Goście- przedstawiciele tarnowskich służb mundurowych, Goście z Krakowa – wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Był to rok dla nas wszystkich bardzo pracowity. Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Żołnierzy AK, nowa matura, wprowadzenie innowacji pn. podstawy kryminologii i kryminalistyki, realizacja   wielu projektów narodowo – patriotycznych, organizacja III Ogólnopolskiego Turnieju Musztr Paradnych Klas Mundurowych, imprezy środowiskowe, współpraca z wyższymi uczelniami, a przede wszystkim systematyczna nauka i sukcesy w nauce wypełniły miniony rok szkolny . Za tę trudną pracę, za zaangażowanie, za empatię i oddanie, całej szkolnej społeczności podziękowała dyrektor szkoły Ewa Witecka. Uczniowie wyróżnieni w nauce, sporcie, działalności charytatywnej, społecznej na rzecz szkoły i środowiska lokalnego otrzymali nagrody, dyplomy, podziękowania, listy gratulacyjne od Dyrekcji, Wychowawców,   Opiekunów i Rady Rodziców, a Nauczyciele kwiaty – symbol wdzięczności.

Uroczystość uświetnił nie tylko, jak zawsze sprawujący się na szóstkę Poczet Sztandarowy Szkoły, ale także uczennice, które śpiewały piosenki w wielu językach świata.

Na zakończenie Pani Dyrektor i Przewodnicząca Rady Rodziców życzyły wszystkim „ pięknych wakacji”, pięknych z zachowaniem proporcji umiaru, stosowności, myślenia i rozumu, bo „ piękno jest wtedy, kiedy sami go sobie zbudujemy”.

Dyrekcja i Redakcja strony, życzy Uczniom klas pierwszych i drugich pięknych wakacji i szczęśliwego powrotu do szkoły!

Uroczystość przygotowała mgr Lucyna Stanuszek.

Share