Menu
XVI Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej

Z okazji nowego roku szkolnego …

Wszystkim uczniom mojej szkoły życzę, aby każdy kolejny dzień nauki dostarczał tylko pozytywnych emocji, a osiągane wyniki satysfakcję i poczucie samorealizacji. „Niech wyrosną z Was tacy ludzie, którzy zapragną  do gwiazd wzlecieć„

/ J. Korczak /

 

Państwu Nauczycielom, Wychowawcom dziękując za dotychczasowe zaangażowanie, proszę o nie i w tym nowym roku szkolnym. Proszę również przyjąć życzenia wielu sukcesów pedagogicznych i pomyślnej realizacji planów zawodowych. Drodzy Rodzice życzę Wam spokojnego roku szkolnego uwieńczonego sukcesami dzieci.

Ewa Witecka

dyrektor szkoły

Share

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego w 2015 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku

Share

Komunikat dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2014/2015 egzaminu maturalnego

Share

Wyprawka szkolna!!!!

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przesyła w załączeniu pismo przewodnie (wraz z załącznikami m. in. wzorami wniosków i oświadczeń o dochodach) celem zapoznania się i stosowania.

Zarządzeniem Nr 336/2014 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustalono termin składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników. W związku z tym, szkoły mogą przyjmować wnioski o dofinansowanie podręczników od 31 lipca do 9 września 2014 r.

Bardzo proszę o podjęcie odpowiednich czynności, mających na celu powiadomienie rodziców uczniów (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub pełnoletnich uczniów o ww. programie i sposobie jego realizacji.

Oświadczenie o dochodach – 2014 (kl. 2-3, 6 SP i 3 PG)

Oświadczenie o zakupie podręczników 2014

Oświadczenie pod odp. karna 2014 (ogólne)

Pismo do szk. – wzory wniosków, zarz. PMT, inf. dla szk. (7.08.2014)

Potwierdzenie dokonania zakupu 2014 (do FA zbiorowej)

Rozp. RM z 29.07.2014 – wyprawka szkolna (Dz. U. z 2014 r. poz. 1024)

Uchwala Nr 144-2014 RM z 29.07.2014 – wyprawka 2014

Wyprawka szkolna 2014 – inf. dla pracowników szkół (7.08.2014)

Wyprawka szkolna 2014 – WNIOSEK (kl. 2-3, 6 SP i 3 PG)

Zarządzenie Nr 336-2014 z 6.08.2014 – Wyprawka szkolna 2014 (skan)

Share

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo – być przedsiębiorczym

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to program przeznaczony do realizacji w liceach i technikach na zajęciach przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce. Może być również wykorzystany przez nauczycieli szkół zawodowych realizujących podstawę programową kształcenia w zawodach z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG). Program ten z pewnością pomoże również w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych, szczególnie dla uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

 ulotka młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Share

STOP Szaleńcom drogowym – uczniowie klas BRD w akcji – „spokojna droga do szkoły”

O zwracaniu szczególnej uwagi na bezpieczne zachowanie w okolicach szkół przypomni kierowcom akcja „Zwalniam przed szkołą”. Od kilku lat 1 września przed szkołami w Tarnowie oraz powiatach bocheńskim, brzeskim, dąbrowskim i tarnowskim prowadzą ją Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnowie oraz policjanci z wydziałów ruchu drogowego komend powiatowych policji. Od początku akcji patronują posłanka Urszula Augustyn, wiceprzewodnicząca sejmowej komisji edukacji oraz wicemarszałek Roman Ciepiela, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W poniedziałek, wraz z pierwszym dzwonkiem, przed szkołami w regionie pojawią się funkcjonariusze oraz uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego z Tarnowa. Kierowcom będą rozdawali ulotki z deklaracją: „Zwalniam przed szkołą!” i prośbą, by wozili je w samochodach. Młodzież ubrana w uniformy, przypominające dawne szkolne dzwonki ze znakami tzw. Agatki, będzie przeprowadzała uczniów przez jezdnie. Do akcji tradycyjnie włączą się jej patroni – posłanka Urszula Augustyn i wicemarszałek Roman Ciepiela.

 MORD

Bernard Karasiewicz, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego podkreśla, że akcja „Zwolnij przed szkołą” już wpisała się w scenariusz pierwszego dnia roku szkolnego i przynosi efekty.

- Nasza systematyczna praca, zwracanie uwagi kierującym, ale także uczulanie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, przynosi skutek. Jej efekty przekładają się wprost na bezpieczeństwo uczniów – podkreśla Bernard Karasiewicz.

1 września 2014 r. działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży będą prowadzone w Tarnowie (Zespół Szkół Stowarzyszenia „Siódemka” oraz Szkoła Podstawowa nr 2), w Skrzyszowie (przed budynkiem zespołu szkół), w Dąbrowie Tarnowskiej (skrzyżowanie na drodze krajowej nr 73), w Brzesku (obok Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1) oraz w Łapczycy (krajowa 4).

Share