Szansa na stypendium

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 16 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy spełniają podane kryteria: – uzyskali średnią ocen 4,5; – pochodzą ze wsi lub małej miejscowości […]

» Read more

Stypendium szkolne na rok 2017/2018

Dochód netto nie może przekroczyć 514,00 zł na jedną osobę w rodzinie. hektar przeliczeniowy to 288,00 zł Rodzice dokumenty składają do 15 września br. Proszę pamiętać aby wszystkie  dokumenty były podpisane i poświadczone ze zgodnością z oryginałem. Na każdym wniosku data […]

» Read more

Wyprawka szkolna!!!!

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”, Wydział Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa przesyła w załączeniu pismo przewodnie (wraz z załącznikami m. in. wzorami wniosków i oświadczeń o dochodach) celem zapoznania się i stosowania. Zarządzeniem […]

» Read more
1 2