Przypomnienie!!!

21 sierpnia 2018 r. o godz. 9.00 odbędzie się maturalny egzamin poprawkowy! Osoby, które podchodzą do poprawkowego egzaminu maturalnego proszone są o przyjście do szkoły najpóźniej na godz. 8.30.    Egzaminy poprawkowe!!! Język polski – 27. sierpnia 2018 r. godz.8.00 […]

» Read more

74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

O godzinie 17.00 w polskich miastach echem odbijał się sygnał, który upamiętniał ważne dla naszej tożsamości narodowej wydarzenie. 1 sierpnia 1944 roku rozpoczęło się wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Działania […]

» Read more