Wielcy tarnowianie – wystawa prac plastycznych

szkolaŚwięto Niepodległości jest dobrą okazją, aby przypomnieć lub też poznać na nowo historię odzyskania zarówno przez Polskę jak i Tarnów niepodległości w 1918 r. Za wydarzeniami zawsze stoją ludzie i to dzięki nim możemy dzisiaj cieszyć się wolnością.

Uczniowie XVI LO w gmachu szkoły, na jednym z głównych korytarzy zaprezentowali swoje prace plastyczne poświęcone wybitnym osobowościom zasłużonym dla sprawy niepodległości Tarnowa. Prace dotyczyły m.in. rodziny Stylińskich – Jana, Adama, Mariana; Adama Ciołkosza; Władysława Dziadosza; Tadeusza Tertila; Wincentego Witosa i innych.

Przystępując do pracy, uczniowie musieli dotrzeć do informacji, zapoznać się z historią życia, działania wybitnych tarnowian, dokonać selekcji materiału- co stanowi cenny wkład w kształtowanie umiejętności badawczych i podnosi stan ich wiedzy regionalnej.

Zaprezentowane prace wzbogaciły wiedzę innych uczniów, wzbudziły refleksję nad przeszłością i wpisują się w słowa Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do przyszłości”.