Wioletta Wydro

rok ukończenia szkoły: 2014

profil klasy: policyjny

Skończyłam jak dotychczas na PWSZ w Tarnowie I stopień studiów o kształceniu praktycznym na kierunku filologia polska o specjalności nauczycielskiej. Aktualnie kontynuuję studia na II stopniu tego samego kierunku również na specjalności nauczycielskiej. Co mi się przydało ze szkoły? Myślę, że czas liceum był dla mnie ogromną lekcją historii i patriotyzmu. Cenię to, że XVI LO to szkoła, która oprócz nauczania przedmiotów i przygotowania do matury wpaja bardzo ważne wartości dla młodego Polaka. Myślę, że hasło ze sztandaru – „Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka” – towarzyszy mi do dziś i jeżeli tylko zdrowie pozwoli i będę miała szansę uczyć w szkole będę zawsze próbować wpajać uczniom to hasło i zgodnie z nim uczyć.