Klasy patronackie

Klasa wojskowa klasą partnerską

W dniu 24 października szkoła podpisała umowę partnerską o współpracy z Zakładami Mechanicznymi „ Tarnów” S.A. reprezentowanymi przez Prezesa Pana Krzysztofa Jagiełło.

Porozumienie obejmuje współprace Partnera w zakresie:

  1. wycieczek dydaktycznych po terenie zakładu produkcyjnego
  2. zaznajomienie z charakterem i specyfika produkcji
  3. pomocy organizacji Dni Otwartych, Dni Kadeta, Dnia patrona Szkoły poprzez udostępnienie materiałów związanych z promocją wyrobów Partnera
  4. promowanie wspólnie podejmowanych działań w określonej płaszczyźnie

Porozumienie obejmuje współpracę szkoły w zakresie:

  1. brania udziału przez uczniów klas wojskowych w przedsięwzięciach związanych z prezentacją poszczególnych wyrobów Partnera
  2. reprezentowanie Partnera podczas promocji szkoły, Targów Edukacyjnych, uroczystości państwowych i patriotycznych
  3. promowania wspólnie podejmowanych działań w określonych płaszczyznach

Współpraca leży w interesie każdej ze stron, bo umocni realizację celów i zadań Szkoły i Zakładów Mechanicznych – naszego Partnera.