Klasy patronackie

Klasa medyczna klasą partnerską

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W lutym bieżącego roku zostało podpisane Porozumienie o współpracy pomiędzy PWSZ kierunkami Pielęgniarstwo i Wychowanie Fizyczne. Strony porozumienia będą się wspierać fachowa radą i działaniem na rzecz realizacji wspólnego przedsięwzięcia. Wykłady, ćwiczenia praktyczne, konferencje, sympozja naukowe, imprezy organizowane przez Uczelnię, to tylko niektóre z punktów Porozumienia. Ważną i bardzo ciekawa inicjatywą jest możliwość współpracy ze studenckimi kołami naukowymi, których działania powiększą i wzbogacą wiedze merytoryczna naszych uczniów. Bardzo się cieszymy ze współpracy z dr Mariuszem Pociechą żarliwym orędownikiem i przyjacielem naszej szkoły. Porozumienie zostało podpisane przez JM Rektora PWSZ prof. dr hab. Stanisława Komornickiego i dyrektora szkoły mgr Ewę Witecką.