Klasy patronackie

16 października 2014 r. nasze klasy policyjne uzyskały status  „klas patronackich” Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dzięki podpisanej umowie przez Dyrektora szkoły i Prorektora ds. Nauczania uczniowie naszego Liceum zyskają szersze możliwości rozwoju i nauki w bardzo nowoczesnych laboratoriach WSIiZ. Będą uczestniczyć   w wykładach i warsztatach, w zajęciach kół naukowych. Otrzymują równocześnie dostęp do platformy e-WSIiZ, w której bezpłatnie udostępniono 30 kursów pogrupowanych w 6 kategoriach tematycznych (nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, przyrodnicze, techniczne, medyczne i nauki o zdrowiu). Program klas patronackich przewiduje między innymi prowadzenie zajęć praktycznych w Międzynarodowym Centrum Edukacji w Kielnarowej. Kadra Nauczycielska szkół z klasami patronackimi i  uczniowie  zapraszani są do udziału w konferencjach i sympozjach naukowych oraz eventach  organizowanych przez WSIiZ w Rzeszowie. Klasy policyjne zostały objęte kierunkiem studiów Bezpieczeństwo wewnętrzne. Z pewnością ta współpraca pomoże uczniom klas policyjnych w wybraniu właściwego kierunku studiów.