Klasy patronackie

Klasy patronackie

Klasa Ic

Rok szkolny 2014/2015 jest dla naszej szkoły szczególnie wyróżniający.

We wrześniu w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zostało podpisanie Porozumienie o współpracy szkoły z kierunkiem Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Tym samym klasa policyjna z dodatkowym przedmiotem  „podstawy nauk kryminologii i kryminalistyki” została objęta patronatem Wyższej Uczelni.

Korzyść tej wczesnej integracji z uczelnią jest dla uczniów oczywista. Poznają miejsce swojej przyszłej nauki, a także ludzi z którymi będą współpracować, rozpoznają bliżej kierunki studiów oraz środowisko studenckie.

Taka forma współpracy to dla nas ogromne wyróżnienie. Wzrasta prestiż szkoły, daje uczniom  możliwość  poszerzenia wiedzy i utrwalenia zdobytych na zajęciach szkolnych wiadomości.

Dokumenty do wglądu w sekretariacie szkoły:

  1. Porozumienie
  2. Harmonogram działań realizowanych w ramach współpracy
  3. „Otwarte Laboratoria”
  4. Tematy „ Ciekawych lekcji”