1% podatku dla XVI LO

Szanowni Rodzice, Przyjaciele! Nasz szkoła rozpoczęła w tym roku współpracę z Fundacją Studencką „Młodzi-Młodym”. Dzięki niej mamy możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych na cele szkolne. W związku z kolejnym okresem rozliczeń podatkowych, które będą trwały do końca kwietnia 2016 roku, chcieliśmy […]

» Read more

Projekt pn. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”

Stowarzyszenie Tarnowska Szesnastka obecnie  realizuje projekt pn. „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 „Wspieranie ekonomii społecznej”. Projekt realizowany […]

» Read more
1 2