medal „Primus Inter Pares”

Stowarzyszenie „ Tarnowska Szesnastka” działające przy naszym Liceum ufundowało medal „Primus Inter Pares” dla najlepszej uczennicy/ najlepszego ucznia klas III. Medal będzie wręczany na zakończenie roku szkolnego klas trzecich.

medal-szklany