II MIEJSCE XVI LO IM. ARMII KRAJOWEJ W FINALE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO „DEUTSCH HAT KLASSE” TZ.„NIEMIECKI MA KLASĘ”!

Drużyna XVI LO pod opieką p. Agnieszki Juśko zajęła 2 miejsce w FINALE Ogólnopolskiego Konkursu „Deutsch hat Klasse” organizowanego przez Instytut Goethego w Warszawie.

Partnerami przedsięwzięcia są: Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)  w Warszawie oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec.

W związku z przejściem do finału szkołę odwiedziła komisja z Instytutu Goethego w Warszawie (zdjęcia z wizyty pod linkiem http://16lo.tarman.pl/?p=59716).

Panie  Ewa Ostaszewska i Monika Łagowska przeprowadziły wywiad z p. Dyrektorem Piotrem Duszą i opiekunem grupy p. Agnieszką Juśko oraz drużyną w składzie: Maria Bożek- 2c, Sara Labak- 2c, Joanna Wojnicka- 2c, Mariola Plebanek- 1c, Patrycja Jarmuła- 3a oraz Jarosław  Łątka-3b. 

Celem konkursu było kształtowanie przestrzeni w klasie i stworzenie optymalnych warunków do nauki oraz wdrażanie zasad partycypacji zgodnie z głównymi hasłami konkursu:

WSPÓŁPRACA!

WSPÓŁDECYDOWANIE!

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ!

Klasa to miejsce, w którym nauczyciele i uczniowie spędzają większą część dnia. To przestrzeń nauki, ale nie tylko. To tutaj nawiązuje się przyjaźnie, dyskutuje się, podejmuje decyzje. Sala lekcyjna jest czymś więcej niż tylko miejscem przekazywania wiedzy. Jak krajobraz mówi wiele o życiu mieszkańców danego terenu, tak wygląd klasy świadczy          o tym, co dzieje się w niej podczas lekcji: jak odbywa się nauka, jakie są relacje miedzy uczniami i nauczycielem.

Uczniowie wspólnie, zgodnie z zasadami partycypacji, dokonali zmian w wyglądzie sali języka niemieckiego.

Powstały nowe pomoce dydaktyczne, przede wszystkim plakaty leksykalne i gramatyczne. Udało się zaangażować lokalną społeczność. Pomysły uczniów wcielano sukcesywnie w życie, powstał „kalendarz urodzin”, słowniczek potrzebnych na lekcji zwrotów.

Uczniowie nauczyli się współpracować ze sobą,  odpowiedzialnie podchodzić do zadań i poświęcać czas wolny nawet  w sobotę.

W konkursie XVI LO wzięło udział już po raz drugi, rywalizując z 68 drużynami z całej Polski.

Wyniki podano w kilkuminutowym filmiku podsumowującym konkurs pod linkiem

https://www.facebook.com/goetheinstitut.warszawa/videos/343581092969790/?__tn__=kC-R&eid=ARCisyNLOeCvZpceEb6GQyri74uctwSEbPeTG_fe2akCuIMdtOc-GDHaTS2OM1Tzytg-u6oL6Mzuv-UZ&hc_ref=ARR1SB3huFDPYOEJADmgAvmRTsLYyp_JsRU_et2yHjbOArV0x6piCGm9SQwQvCoJW-Y&fref=nf&__xts__[0]=68.ARAXhLQp1wT3Uh8O94kY2nKM3EppOqcWAIwCW5TDxtEg2t1tmjStUkWUipviBD92KJeYeLmPVkfMfDgakWKBW2fU7YuRk-icSxvzDrm-k7pDcYQpIwlSwSbaRMo-81tkUc0XHSGXwffzI-1wfKQiKi-oPRcjTcgse0iQNTdOFtfKBGeM-9RggxPsPeepzwPhiOLX-ThjbNgLorEWPUSIIrRgZBv9hfWMfnoXzzSf2wBCa2pooRE6pGeZQVfe96JKAUEt_7HQfnl5u4ZpFLknE2APOIHD3FOCPGdh75ZbeNAKPYJRqwSgEGkSncVeGNPGdNm_eKBZeP2C53-Rx_1FyyYTVNoeSmPS

Informacje na stronie Instytutu

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dhk/wet/4wa.html

Prezentacja na stronie XVI LO

           Opracowała: Agnieszka Juśko- opiekun  konkursowej drużyny