WIZYTA KOMISJI KONKURSOWEJ Z INSTYTUTU GOETHEGO Z WARSZAWY!

Drużyna XVI LO pod opieką p. Agnieszki Juśko znalazła się w FINALE Ogólnopolskiego Konkursu „Deutsch hat Klasse” organizowanego przez Instytut Goethego w Warszawie.

Partnerami przedsięwzięcia są: Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE)  w Warszawie oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Niemiec.

W związku z przejściem do finału szkołę odwiedziła komisja z Instytutu Goethego w Warszawie. Panie  Ewa Ostaszewska i Monika Łagowska przeprowadziły wywiad z p. Dyrektorem Piotrem Duszą i opiekunem grupy p. Agnieszką Juśko oraz drużyną w składzie: Maria Bożek- 2c, Sara Łabak- 2c, Joanna Wojnicka- 2c, Mariola Plebanek- 1c, Patrycja Jarmuła- 3a oraz Jarosław  Łątka-3b. 

Ostateczne wyniki podane zostaną pod koniec maja. Ale już na dzień dzisiejszy znalezienie się w Ogólnopolskim Finale jest  ogromnym sukcesem.

Celem konkursu jest kształtowanie przestrzeni w klasie i stworzenie optymalnych warunków do nauki oraz wdrażanie zasad partycypacji zgodnie z głównymi hasłami konkursu:

WSPÓŁPRACA!

WSPÓŁDECYDOWANIE!

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ!

Klasa to miejsce, w którym nauczyciele i uczniowie spędzają większą część dnia. To przestrzeń nauki, ale nie tylko. To tutaj nawiązuje się przyjaźnie, dyskutuje się, podejmuje decyzje. Sala lekcyjna jest czymś więcej niż tylko miejscem przekazywania wiedzy. Jak krajobraz mówi wiele o życiu mieszkańców danego terenu, tak wygląd klasy świadczy o tym, co dzieje się w niej podczas lekcji: jak odbywa się nauka, jakie są relacje miedzy uczniami i nauczycielem.

Uczniowie wspólnie, zgodnie z zasadami partycypacji, dokonali zmian w wyglądzie sali języka niemieckiego.

Powstały nowe pomoce dydaktyczne, przede wszystkim plakaty leksykalne i gramatyczne. Udało się zaangażować lokalną społeczność. Pomysły uczniów wcielano sukcesywnie w życie, powstał „kalendarz urodzin”, słowniczek potrzebnych na lekcji zwrotów.

Uczniowie nauczyli się współpracować ze sobą,  odpowiedzialnie podchodzić do zadań i poświęcać czas wolny nawet  w sobotę.

W konkursie XVI LO wzięło udział już po raz drugi, rywalizując z 66 drużynami z całej Polski. Do finału w kategorii „ponowny udział” dla szkół ponadgimnazjalnych przeszły 2 drużyny.

Informacje na stronie Instytutu

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/eng/dhk/wet/4wa.html

Filmik dotyczący projektu: