Inauguracja projektu Legia Akademicka w PWSZ w Tarnowie

Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej będą mogli przejść profesjonalne szkolenie wojskowe. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej uruchomiło właśnie pilotażowy program tzw. Legii Akademickiej. Głównym celem tej inicjatywy jest przygotowanie odpowiedniej liczby wyszkolonych żołnierzy rezerwy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Edukacja wojskowa odbywać się będzie w dwóch wymiarach – teoretycznym i praktycznym. Zajęcia z wiedzy o wojsku i wojskowości odbywać się będą w murach PWSZ, natomiast ćwiczenia – w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia. Aby jednak móc biegać z karabinem po poligonie, konieczne będzie pozytywne zaliczenie części teoretycznej.
W projekcie aktywny udział wzięła również nasza szkoła. Uczniowie mogli nie tylko uczestniczyć w wykładach, ale także w warsztatach, które polegały na ćwiczeniach strzeleckich. Na zakończenie odbyła się prezentacja broni Zakładów Mechanicznych.
Zobacz prezentację.