ZMIANY – stypendium socjalne na rok szkolny 2015/2016

Najważniejsze zmiany we wnioskach podlegających rozpoznaniu w roku szkolnym 2015/2016 to:

– dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 514zł;

– 1 ha przeliczeniowy wynosi 288zł;

Przy weryfikacji wniosków należy zwrócić uwagę, na fakt, że będzie ona obejmować trzy etapy czasowe:

  1. weryfikacja za miesiąc wrzesień 2015r. na podstawie dotychczasowych przepisów (kryterium dochodowe 456zł; 1 ha przeliczeniowy 250zł; dochody za miesiąc sierpień 2015r.);
  1. weryfikacja za miesiąc październik 2015r. na podstawie nowych przepisów (kryterium dochodowe 514zł; 1 ha przeliczeniowy 288zł; dochody za miesiąc wrzesień 2015r.);
  1. weryfikacja od listopada 2015r. do czerwca 2016r. (należy wziąć pod uwagę zwiększone kwoty przyznanych zasiłków rodzinnych)

Przyjmując wnioski w terminie do 15 września 2015r. należy uwzględnić te, które nie będą spełniały warunków dot. kryterium dochodowego (czyli będą mieścić się w przedziale 456 zł – 514zł). Z kolei do listopada 2015r. w związku z podwyższeniem kryterium dochodowego i wysokości zasiłków z pomocy społecznej rodzice uczniów będą zobowiązani do złożenia oświadczenia o dochodach za miesiąc wrzesień i październik 2015r.

Informacja o fakturach w związku z rozliczeniem stypendium szkolnego o charakterze socjalnym w roku szkolnych 2015/2016

Wniosek o stypendium szkolne 2015/2016