Drodzy Rodzice, Absolwenci i Sympatycy XVI Liceum Ogólnokształcącego im. AK w Tarnowie

Stowarzyszenie „ Tarnowska Szesnastka” działające przy XVI Liceum  Ogólnokształcącym  w Tarnowie zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz szkoły – XVI Liceum Ogólnokształcącego  im. AK w Tarnowie.

Przekazane pieniądze będą przeznaczone na wyposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt elektroniczny potrzebny do realizacji zadań dydaktycznych przy wykorzystaniu najnowocześniejszych form i metod  pracy.

Pieniądze z 1% podatku za rok 2015 wykorzystano na wyposażenie pracowni katechetycznej.

Z wyrazami; podziękowania i wdzięczności

Ewa Witecka

dyrektor szkoły

Share

Zimowy dzień sportu

Czwartek dla klas I i II był dniem wyjątkowym. Był to pierwszy z wielu w tym roku szkolnym dniem wspólnej rywalizacji sportowej.

Nauczyciele mgr A. Różycka, mgr B. Dąbrowski, mgr E. Dworak przygotowali fantastyczny w swojej pomysłowości cykl ćwiczeń, który poza rywalizacją był świetną, odprężającą i relaksującą zabawą.

Kolejne  spotkania będą coraz trudniejsze i wymagające większej sprawności fizycznej.

Rywalizacja o najlepszą klasę „sportową” zakończy się 18 maja 2017 r.

Rozdanie nagród w Dniu Kadeta święta szkolnej społeczności.

Poniżej tabela wyników z dnia pierwszego zawodów.

Klasie 2E gratulujemy prowadzenia!!!!!

Share

Zakład Karny w Tarnowie – służba więzienna

Przez dwie kolejne środy  uczniowie klas policyjnych – kryminalnych uczestniczyli w warsztatach w Tarnowskim Zakładzie Karnym pod opieką mgr Artura Główczyka policyjnego kryminologa.

Uczniowie klas 2c i 2d zwiedzili Zakład Karny , poznali w zasadzie wszystkie jego zakamarki, a przede wszystkim dowiedzieli się na czym polega praca w służbie więziennej, jakie wymagania stawia się kandydatom.  Od kandydata do służy więziennej oczekuje się takich właściwości, które pozwalają na wypełnianie zadań w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w specyficznym środowisku pracy, wiążącym się z izolacją, podwyższonym ryzykiem wystąpienia sytuacji trudnych, stresujących. Praca w Służbie Więziennej wymaga umiejętności podporządkowania się hierarchicznej strukturze i stałej dyspozycyjności. Funkcjonariusz powinien posiadać i doskonalić kompetencje społeczne, do których należą w szczególności: umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i ekstremalnych; asertywność i empatia; umiejętności komunikowania się; zdyscyplinowanie i współdziałanie; kreatywność; postępowanie etyczne oraz świadomość prawna.
Funkcjonariusze i pracownicy powinni wykazywać się odpowiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym oraz wysokim poziomem moralnym, systematycznie dokształcać się i podnosić kwalifikacje zawodowe. W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności powinni kierować się zasadami praworządności, bezstronności i humanitaryzmu, szanować ich prawa i godność oraz pozytywnie oddziaływać swoim przykładem.

To tak w skrócie.

O tym i o wielu innych aspektach służby więziennej w przyjacielskiej atmosferze informował nas  Pan Tomasz Mikołajek porucznik w Służbie Więziennej.

Składamy gorące podziękowania Dyrektorowi Zakładu Karnego w Tarnowie płk. Grzegorzowi Koziara i por. Tomaszowi Mikołajkowi za umożliwienie poznania Tarnowskiego Zakładu Karnego.

Share

IX Edycja Konkursu Języka niemieckiego dla szkół gimnazjalnych „FIT IN DEUTSCH”

Szanowni Państwo! 

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego- Oddział Tarnów, Małe Centrum Biblioteczne Instytutu Goethego w Tarnowie przy XVI LO im. Armii Krajowej, zapraszają do udziału w IX Edycji Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów „Fit in Deutsch”, który odbędzie się  3 marca o godz. 12.00 w auli PWSZ w Tarnowie.

Konkurs objęty został Honorowym Patronatem: Prezydenta Miasta Tarnowa, Starosty Tarnowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie.

Zgłoszenia przyjmuje koordynator konkursu, mgr Agnieszka Juśko, do 16 lutego 2017 r. Instytut Goethego w Krakowie, jak co roku, ufundował 6 stypendiów egzaminacyjnych dla laureatów konkursu (3 poziom A1 oraz 3 poziom A2), a Starostwo Powiatowe jest fundatorem nagród książkowych.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Informujemy również, iż  w Centrum Bibliotecznym przy XVI LO istnieje możliwość wypożyczenia materiałów przygotowujących do konkursu.

Zapraszamy do udziału!

Z poważaniem 

Agnieszka Juśko – Koordynator Konkursu, Wiceprezes PSNJN- Oddział Tarnów, Opiekun Małego Centrum Bibliotecznego Instytutu Goethego w Tarnowie

Regulamin konkursu Fit – marzec 2017

Zaproszenie – konkurs Fit 2017

Share

Powstańczy hołd

W dniu 20.01.2017 r. drużyna XVI LO im. AK w Tarnowie,  w hołdzie Powstańcom  Styczniowym  rozpoczęła wędrówkę  szlakiem pamięci z  miejscowości Pleśna, z takim wyliczeniem, by o godzinie 12.30 stawić się na Starym Cmentarzu w Tarnowie przy  Mogile Powstańców z 1863 roku.

Pod pomnikiem nastąpiło zakończenie Złazu. W  modlitwie za Powstańców, w zadumie   nad tragiczną historią  Ojczyzny, nastąpiło uroczyste zapalnie zniczy oraz okolicznościowe przemówienia zaproszonych gości. Wszystkim uczniom  i nauczycielom uczestniczącym w rajdzie składamy serdeczne podziękowania.

Za organizację i poprowadzenie drużyny dziękujemy mgr Piotrowi Duszy.

Share

Spotkanie z ekodoradcą – środowisko naturalne Tarnowa i okolic

Małopolska i Śląsk to najbardziej zanieczyszczone rejony Polski; w naszym województwie z powodu chorób wywołanych smogiem umiera ok. 4000 osób rocznie. Skutki bytowania w zanieczyszczonym środowisku odczuwamy wszyscy. Są to problemy z oddychaniem, podrażnienia oczu, nosa, gardła, kaszel, astma, częste infekcje dróg oddechowych i wiele innych.

Podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest tzw. niska emisja spowodowana powszechnym użyciem przez indywidualne gospodarstwa domowe  pieców i kotłów na węgiel i drewno, w których nierzadko spalane są również śmieci.

W czwartek 19 stycznia uczniowie klas II realizujący materiał rozszerzenia programowego z biologii oraz uczestnicy projektu „ Odyseja Umysłu”  z biologii zajmujący się tematem ,,Ocena stanu środowiska naturalnego miasta i okolic Tarnowa” spotkali się z ekodoradcą, pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa, Panią Anna Ponikiewską.

Celem spotkania było uzyskanie bieżących informacji na temat stanu powietrza w województwie małopolskim oraz w samym Tarnowie, a także poznanie charakteru działań lokalnych prowadzących do radykalnej poprawy  stanu powietrza,  którym wszyscy oddychamy.

Nauczycielem realizującym projekt jest mgr Anna Krakowska.

Share

Lekcja języka polskiego w muzeum

Niewielu z nas wie, że Muzeum Okręgowe w Tarnowie może się pochwalić najliczniejszym zbiorem zabytków kultury sarmackiej w Polsce. W Ratuszu dzięki stałej wystawie „W kontuszu i przy szabli – Galeria Sztuki Dawnej ze zbiorów książąt Sanguszków” można zobaczyć zabytki sztuki XVII wieku. Poezja Naborowskiego, historia Oleńki i Kmicica, obrazy vanitatywne najlepiej odbijają się w pamięci, gdy towarzyszy im prawdziwy kontakt ze sztuką epoki. Klasa 2d w ramach lekcji języka polskiego miała nie tylko okazję zobaczyć zabytki ze zbiorów książąt Sanguszków, ale także podziwiać widok z wieży ratuszowej. Pikanterii wycieczce dodał pokaz stroju sarmackiego w wykonaniu naszego ucznia- trzeba przyznać, że prezentuje się niczym prawdziwy szlachcic. 

Share
1 2 3