Zakład Karny w Tarnowie – służba więzienna

Przez dwie kolejne środy  uczniowie klas policyjnych – kryminalnych uczestniczyli w warsztatach w Tarnowskim Zakładzie Karnym pod opieką mgr Artura Główczyka policyjnego kryminologa.

Uczniowie klas 2c i 2d zwiedzili Zakład Karny , poznali w zasadzie wszystkie jego zakamarki, a przede wszystkim dowiedzieli się na czym polega praca w służbie więziennej, jakie wymagania stawia się kandydatom.  Od kandydata do służy więziennej oczekuje się takich właściwości, które pozwalają na wypełnianie zadań w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności, w specyficznym środowisku pracy, wiążącym się z izolacją, podwyższonym ryzykiem wystąpienia sytuacji trudnych, stresujących. Praca w Służbie Więziennej wymaga umiejętności podporządkowania się hierarchicznej strukturze i stałej dyspozycyjności. Funkcjonariusz powinien posiadać i doskonalić kompetencje społeczne, do których należą w szczególności: umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i ekstremalnych; asertywność i empatia; umiejętności komunikowania się; zdyscyplinowanie i współdziałanie; kreatywność; postępowanie etyczne oraz świadomość prawna.
Funkcjonariusze i pracownicy powinni wykazywać się odpowiednim przygotowaniem ogólnym i zawodowym oraz wysokim poziomem moralnym, systematycznie dokształcać się i podnosić kwalifikacje zawodowe. W postępowaniu wobec osób pozbawionych wolności powinni kierować się zasadami praworządności, bezstronności i humanitaryzmu, szanować ich prawa i godność oraz pozytywnie oddziaływać swoim przykładem.

To tak w skrócie.

O tym i o wielu innych aspektach służby więziennej w przyjacielskiej atmosferze informował nas  Pan Tomasz Mikołajek porucznik w Służbie Więziennej.

Składamy gorące podziękowania Dyrektorowi Zakładu Karnego w Tarnowie płk. Grzegorzowi Koziara i por. Tomaszowi Mikołajkowi za umożliwienie poznania Tarnowskiego Zakładu Karnego.