Zajęcia klasy medycznej w Pogotowiu Ratunkowym

Poprzez swoją działalność Pogotowie Ratunkowe realizuje humanitarne wartości idei ratownictwa. Jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, udziela świadczenia zdrowotne i promuje zdrowie. Zespoły ratownictwa podejmują natychmiastowe medyczne czynności ratunkowe w stanach nagłego zagrożenia życia. Państwowe Ratownictwo Medyczne – dwie scentralizowane dyspozytornie […]

» Read more

Dzień Kadeta 2015

Godzina szósta rano. Zaczyna się żołnierskie a również kadeckie życie. Już pół godziny przedtem uwijają się wcześniej wstający inspekcyjni. Kadeci myją się, czyszczą, ale możliwie cicho, by przed „urzędową godziną” nie budzić współtowarzyszów udrapowanych w najfantastyczniejsze pozy „dobrze zasłużonego” snu, […]

» Read more
1 2 3 4 5