III Przegląd Musztry Klas Mundurowych – Tarnów 2015

Serdecznie zachęcam Państwa Dyrektorów do udziału w etapie wojewódzkim III Przeglądu Musztry Klas Mundurowych. Przegląd adresowany jest do uczennic i uczniów klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego. W tym roku szkolnym organizowany będzie w Tarnowie, w dniu  24 kwietnia 2015 r.
Zwycięska drużyna będzie reprezentować województwo w ogólnopolskim etapie III Przeglądu Musztry Klas Mundurowych, który odbędzie się w dniach 6 – 7 czerwca 2015 r. w Tarnowie.

Organizatorem Przeglądu jest Małopolski Kurator Oświaty we współpracy z Prezydentem Miasta Tarnowa, Starostą Powiatu Tarnowskiego, Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Tarnowie i Dyrekcją XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie.
Opiekę merytoryczną nad organizacją przedsięwzięcia przyjął Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności  Ministerstwa Obrony Narodowej.

Więcej informacji na stronach Kuratorium Oświaty: http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=11495