Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W maju 2010 roku XVI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie zostało oficjalnie przyjęte w poczet sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Platforma ta składa się z instytucji, prywatnych i publicznych przedsiębiorstw oraz władz lokalnych, które poprzez podpisanie deklaracji przystąpienia do projektu zobowiązują się podejmować odpowiednie działania oraz dzielić się ze sobą praktykami w celu rozwiązywania problemów ruchu drogowego, z którymi na co dzień spotykają się w swoich środowiskach. W wyniku tych działań, wspólnymi siłami sygnatariusze chcą ograniczyć liczbę ofiar śmiertelnych na drogach Europy o 25 000 osób.

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zyskała do tej pory olbrzymie grono sympatyków i obecnie ma już ponad 1450 sygnatariuszy z krajów całej Unii Europejskiej oraz z krajów spoza wspólnoty. Najbardziej rozpoznawanymi uczestnikami tego przedsięwzięcia są m.in. IKEA, Euronet, Pfizer, Vodafone, Telepizza, SONY czy czeski McDonald.

XVI LO w Tarnowie jest trzecią placówką oświatową w Polsce oferującą kształcenie na poziomie średnim, która zdecydowała się wziąć udział w projekcie. Szkoła ma ku temu predyspozycje z powodu specyfiki oferty edukacyjnej, którą posiada. Liceum posiada klasy policyjne ze specjalnością bezpieczeństwo ruchu drogowego. W klasach tych uczą wykwalifikowani funkcjonariusze policji doskonale znający problem wypadków drogowych i ich przyczyny. Oprócz tego liczne szkolenia m.in. pierwszej pomocy we wszystkich klasach pierwszych dodatkowo pomagają uczniom zrozumieć jak ważnym aspektem dzisiejszych czasów jest ruch drogowy i jak poważne skutki może mieć brak wiedzy na ten temat.

Przez kolejne trzy lata XVI liceum będzie czynnie uczestniczyło w realizowaniu postawionych przez siebie celów, aby sprostać zadaniu, którego się podjęło.

Link do strony Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego http://www.erscharter.eu/pl

XVI Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie sygnatariuszem Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Share

Tekst ślubowania

My uczennice i uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej w Tarnowie w dniu święta Patrona szkoły stajemy przed Sztandarem Szkoły, świadomi chwili i powagi ślubujemy:

Przez wytrwałą naukę i pracę wzrastać na tych, którzy będą szanować godność każdego człowieka.

Ślubujemy!

W codziennej naszej pracy wykorzystywać zdobytą wiedzę dla szczęścia i dobra wszystkich ludzi

Ślubujemy!

Strzec patriotycznej spuścizny, przekazywanej nam przez poprzednie pokolenia Polaków

Ślubujemy!

Swe serca, myśli i cały młodzieńczy zapał poświęcić dla Rzeczypospolitej Polskiej

Ślubujemy!

Kierować się ideałami humanitaryzmu i demokracji

Ślubujemy!

Niech naszej uczniowskiej społeczności XVI Liceum Ogólnokształcącego im. Armii Krajowej przyświeca hasło semper fidelis – zawsze wierni Bogu, Honorowi, Ojczyźnie i Nauce

Tak nam dopomóż Bóg!

Share
1 211 212 213 214