ZBIÓRKA NA RZECZ ZESPOŁU MISYJNEGO „WSCHÓD”

Rok szkolny dobiega końca, a wraz z nim dobiegła końca zbiórka na rzecz Zespołu Misyjnego „WSCHÓD” działającego przy klasztorze Redemptorystów w Tuchowie.

Dziękujemy  wszystkim klasom pierwszym i drugim za wsparcie. Udało się zebrać fundusze na zakup kredek, zeszytów oraz plasteliny na wyprawki szkolne dla polskich dzieci na Ukrainie, Białorusi i Litwie. Dziękujemy również na pojedyncze dary: kolorowanki, papier oraz artykuły biurowe.

Zespół organizuje w tych krajach wakacje z Bogiem, w czasie których dzieci i młodzież odbywają rekolekcje połączone ze wspólnotowym wypoczynkiem i zabawą. Na zakończenie rekolekcji uczestnicy otrzymują małe podarunki- wyprawki szkolne, które są wsparciem materialnym dla tamtejszych, przede wszystkim polskich rodzin.

Na ręce p. Piotra Duszy ze strony Zespołu Misyjnego „Wschód” przekazane zostało pisemne podziękowanie.

Mamy nadzieję na ofiarność naszych uczniów również w przyszłych latach.