Uroczystości patriotyczne

74.Auschwitz fot.AG(24)