„Być uczniem kadetem to szczególne wyróżnienie” Pasowanie 2015

Jak corocznie, pasowanie uczniów klas pierwszym było ważnym wydarzeniem w życiu szkoły. 26 października we foie tarnowskiego teatru im. Ludwika Solskiego zebrali się nasi drodzy pierwszoklasiści, ich rodzice, całe grono pedagogiczne oraz przedstawiciele władz samorządowych. Swoją obecnością zaszczyciła nas m.in. poseł na Sejm RP- p. Urszula Augustyn oraz p. Krystyna Latała- Radna Miasta Tarnowa. Pani Dyrektor, mgr Ewa Witecka, po powitaniu gości, oddała głoś szanownym gościom. Przemówiła p. K. Latała, która pogratulowała naszej szkole kadetów, którzy z iskrą w sercu pragną szerzyć nasz program patriotyczny, a na ręce rodziców złożyła wyrazy uznania za wychowanie tak ambitnej młodzieży. Pasowanie przebiegało w uroczystej atmosferze. Pełni powagi uczniowie każdego z profili , równym krokiem podchodzili by przyjąć pasowanie. Kolejno klasa mundurowe odznaczył …….., klasy pożarnicze komendant Państwowej Straży Pożarnej- starszy brygadier T. Sitko, klasy policyjne inspektor Komendy Miejskiej Policji G. Habel, klasy ratownictwa medycznego ……….. Po uroczystości nasi pierwszoklasiści mogli z dumą powiedzieć, że „Być uczniem kadetem to szczególne wyróżnienie”. My, jako społeczność szkolna, serdecznie im gratulujemy i życzymy samych sukcesów.