WYCIECZKA PRZEDMIOTOWA KLAS POŻARNICZYCH

Dzięki wycieczce zorganizowanej przez st.kpt. Roberta Niczyporuka uczniowie wszystkich klas pożarniczych odwiedzili Jednostkę Ratowniczo – Gaśniczą nr 2 w Krakowie ze specjalizacją Ratownictwa Technicznego. Dzięki wykładom i ćwiczeniom młodzież dowiedziała się o organizowaniu i prowadzeniu akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub miejscowych zagrożeń  oraz o wyposażeniu samochodów specjalnych i ich wykorzystaniu w akcjach ratowniczych. Na sam koniec grupa odwiedziła jednostkę OSP Niepołomice, gdzie strażacy zapoznali  naszych uczniów z wyposażeniem remizy, zaprezentowali sprzęt, a także opowiedzieli o społecznej pracy ochotników.  Podczas pobytu w Remizie OSP Niepołomice z rąk st. kpt. Roberta Niczyporuka oraz dowódcy klasy pożarniczej Justyny Czosnyki za wybitne zasługi dla pożarnictwa i klas pożarniczych odznaczeni zostali kadeci Maciej Wardzała oraz Jarosław Łątka.