ORGANIZACJA SIŁ ZBROJNYCH RP

Kolejny etap prac z związku z realizacją „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” za nami. Naszą szkołę odwiedził ppor. Paweł Badoń – oficer WKU. Jego wizyta związana była z wykładem na temat organizacji sił zbrojnych RP. Uczniowie klas wojskowych dowiedzieli się również o rodzajach służby w  silach zbrojnych oraz procedurach aplikowania do w/w sił.