Pożegnanie klas maturalnych

Powtarzając słowa  Marka Grechuty

 „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy ..Ważnych jest kilka tych chwil,  na które jeszcze czekamy”  pożegnaliśmy uczniów  klas trzecich. 

Ostatnie dni przed egzaminem dojrzałości to czas wspomnień i podsumowań.  To również moment nagradzania tych, którzy nie tylko solidnie wywiązywali się z obowiązków szkolnych, ale także angażowali się w konkursy przedmiotowe, olimpiady oraz zawody sportowe. Świadectwa z paskiem, nagrody książkowe, listy gratulacyjne, podziękowania, uściski, życzenia dalszych sukcesów itp.,  to tylko namiastka wyróżnień. 

Tradycyjnie już od wielu lat  najlepszy abiturient/ka  otrzymuje tytuł i medal „PRIMUS INTER PARES” – najlepszy wśród rówieśników, który przyznaje Stowarzyszenie„ Tarnowska Szesnastka”. W tym roku tytuł Prymusa przypadł Annie Szczecinie abiturientce klasy wojskowej.

Dyrektor szkoły Ewa Witecka zwracając się do abiturientów przekazała wszystkim zgromadzonym na uroczystości wiele ważnych słów, myśli,  życzeń ale jedno zdanie było najważniejsze, aby każdego dnia być sobą.

W podróż sentymentalną po trzech latach nauki zabrała nas prezentacja, na której wszyscy uczniowie mogli zobaczyć klasowe fotografie. Każda droga kiedyś się kończy…Jednak na jej końcu zawsze czeka coś nowego. Życzymy Wam, nasi Drodzy Abiturienci samych sukcesów.