Taktyka działań gaśniczych podczas zajęć klas pożarniczych

Nasi przyszli strażacy jak zwykle działają w terenie i nie spoczywają na laurach. Dzięki zajęciom przygotowanym przez kapitana Roberta Niczyporuka młodzież ćwiczyła taktykę działań gaśniczych oraz zadania strażaków w zastępie.  Zajęcia przeprowadzone zostały na terenie JRG 1 w Tarnowie.