Witaj majowa Jutrzenko 3-Maja

Polska historia nie była usłana różami. Działalność zaborców oraz uległość części polskiej szlachty sprawiły, że nasza ojczyzna utraciła niepodległość na 123 lata. Jedną z ostatnich prób ratowania niezależności kraju było uchwalenie 3 maja 1791 roku pierwszej w Europie, a drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Konstytucja 3 Maja do dziś jest symbolem niezawisłości, suwerenności i postępu politycznego. Ustawa ta dokonywała zasadniczej przemiany przestarzałego ustroju politycznego Rzeczpospolitej. Zgodnie z duchem Oświecenia wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Dziś jest dla nas niezwykle pozytywnym w wydźwięku wydarzeniem, którego jednak Polacy nie mogli obchodzić przez wiele lat. Dopiero po uwolnieniu się spod wpływu ZSRR, 3 maja stał się świętem narodowym od 1990 roku.