73. rocznica wyzwolenia Auschwitz

„Ludzie ludziom zgotowali ten los”…Pod tarnowskim Pomnikiem I Transportu do Oświęcimia uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obchodach związanych z 73. rocznicą wyzwolenia obozu Auschwitz. 

Wracając pamięcią do historii tamtych dni, warto nadmienić, że od sierpnia 1944 r., gdy ogłoszono przygotowania do likwidacji obozu, masowo palono obozowe akta, 20 stycznia następnego roku wysadzono krematoria II i III, a 26 stycznia – krematorium V. Jako pierwsi do obozu dotarli w dniu 27 stycznia żołnierze z 454 Pułku Strzelecki z 100 Lwowskiej Dywizji Strzeleckiej z 60 Armii 1 Frontu Ukraińskiego. W obozach Auschwitz, Birkenau i podobozach doczekało wyzwolenia łącznie około 7,5 tysiąca więźniów. Do momentu wyzwolenia terenów obozowych przez żołnierzy Armii Czerwonej, niemieccy naziści zamordowali w Auschwitz ok. 1,1 mln osób, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, radzieckich jeńców wojennych oraz ludzi innych narodowości. Dziś dla świata Auschwitz jest symbolem Zagłady i okrucieństw II wojny światowej.

Podczas uroczystości upamiętniających te wydarzenia nasi uczniowie dumnie prezentowali sztandar szkoły. Głos zabrali kombatanci, byli członkowie Armii Krajowej. Złożono światła pamięci, które mają przypominać jakie żniwo zbiera nienawiść względem innych ludzi.