Uroczysta Gala z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

Zgodnie z ideą niesienia pomocy słabszym, czego wyraz zawsze dają nasi uczniowie, dnia 23 listopada przedstawiciele klas o profilu ratownictwo przedmedyczne wzięli udział w Gali z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa . Podczas uroczystości  zasłużonym krwiodawcom zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe oraz podziękowania dla osób, instytucji i placówek oświatowych organizujących i wspierających HONOROWE KRWIODAWSTWO. W uroczystości uczestniczyli zasłużeni krwiodawcy, władze samorządowe województwa małopolskiego na czele z wicewojewodą Józefem Gawronem, władze Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK, Rejonowego Oddziału PCK w Tarnowie dla Powiatu Ziemskiego, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, służb mundurowych, Tarnowskiej Rady Seniorów, organizacji i placówek oświatowych oraz mediów. Gościem honorowym był prezydent miasta Tarnowa – pan Roman Ciepiela.

Nasi uczniowie nie tylko czynnie pomagali w organizacji uroczystości, ale także w imieniu inicjatorów gali złożyli pod Grobem Nieznanego Żołnierza „światło pamięci”.  Pani mgr Anna Krakowska jako szkolny koordynator Klubu Krwiodawstwa odebrała z imieniu XVI LO dyplom z podziękowaniami  za aktywne promowanie idei krwiodawstwa oraz statuetkę nadaną z tytułu bezinteresownego wspierania działalności na rzecz drugiego człowieka.  Serdecznie gratulujemy takiej empatycznej postawy całej szkolnej grupie działającej przy Tarnowskim Klubie Krwiodawstwa.