Konferencja pn. „Bezpieczeństwo ucznia naszym wspólnym celem”

Przekazanie młodzieży zasad bezpieczeństwa jest jednym z głównym założeń nauki w XVI LO.  Na wszystkich przedmiotach kierunkowych oraz podczas zajęć dodatkowych, które oferujemy, uczniowie mogą przede wszystkim odbyć kurs pierwszej pomocy przedmedycznej, ale także poznać zasady ewakuowania podczas zagrożenia pożarem czy pomocy w wypadku komunikacyjnym. Dzięki temu to nasi uczniowie  stali się bohaterami XIX Konferencji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych, która odbyła się w sali konferencyjnej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego   w Tarnowie. Gala pod hasłem „Bezpieczeństwo ucznia naszym wspólnym celem” była okazją do nagrodzenia trójki naszych wspaniałych młodych ludzi za pomoc innym w momencie zagrożenia życia. Wyróżnienie z rąk pani poseł Urszuli Augustyn otrzymał Michał Garbacz, Dawid Prusak – uczniowie klasy IIId oraz Izabela Jarek – uczennica klasy Ib. Swoje umiejętności zaprezentowała także szkolna grupa EIR udzielając lekcji pierwszej pomocy. Ogromna odwaga, determinacja i odpowiedzialność to wartości, które pozwalają naszym uczniom w chwili zagrożenia nieść pomoc innym.

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image

YouTube Preview Image