II miejsce uczennicy klasy II c Dominiki Opoki w konkursie ekologicznym

,,Bioróżnorodność gwarancją rozwoju i przeżycia przyszłych pokoleń” – pod takim hasłem został zorganizowany przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa tegoroczny konkurs na wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej zagrożeń różnorodności biologicznej we współczesnym świecie.

Do etapu szkolnego przystąpili uczniowie z klas pierwszych i drugich, którzy zgłębiając zagadnienia związane z  różnymi poziomami bioróżnorodności i ich znaczeniem dla istnienia życia na naszej planecie, wykonali prezentacje multimedialne.

Jury etapu szkolnego: p. mgr B. Ciurej i p. mgr Anna Krakowska do etapu międzyszkolnego zakwalifikowało prezentację uczennicy klasy II c Dominiki Opoki.

Ostatecznie praca Dominiki została sklasyfikowana na II miejscu w kategorii szkół ponagimnazjalnych miasta Tarnowa.

Dominice serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w bieżącym roku szkolnym.

bioróżnorodność prezentacja Dominika