Spotkanie z ekodoradcą – środowisko naturalne Tarnowa i okolic

Małopolska i Śląsk to najbardziej zanieczyszczone rejony Polski; w naszym województwie z powodu chorób wywołanych smogiem umiera ok. 4000 osób rocznie. Skutki bytowania w zanieczyszczonym środowisku odczuwamy wszyscy. Są to problemy z oddychaniem, podrażnienia oczu, nosa, gardła, kaszel, astma, częste infekcje dróg oddechowych i wiele innych.

Podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest tzw. niska emisja spowodowana powszechnym użyciem przez indywidualne gospodarstwa domowe  pieców i kotłów na węgiel i drewno, w których nierzadko spalane są również śmieci.

W czwartek 19 stycznia uczniowie klas II realizujący materiał rozszerzenia programowego z biologii oraz uczestnicy projektu „ Odyseja Umysłu”  z biologii zajmujący się tematem ,,Ocena stanu środowiska naturalnego miasta i okolic Tarnowa” spotkali się z ekodoradcą, pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tarnowa, Panią Anna Ponikiewską.

Celem spotkania było uzyskanie bieżących informacji na temat stanu powietrza w województwie małopolskim oraz w samym Tarnowie, a także poznanie charakteru działań lokalnych prowadzących do radykalnej poprawy  stanu powietrza,  którym wszyscy oddychamy.

Nauczycielem realizującym projekt jest mgr Anna Krakowska.