Reaktywacja „Szlachetnej paczki”

„Szlachetna Paczka” to projekt, który pomaga potrzebującym, jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc dla rodziny w potrzebie. Jest to świąteczna paczka. Tym razem Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem, zaangażował się w przygotowanie „wielkanocnej paczki”, dla „naszej Rodzinki”. Po raz kolejny wspaniale sprawdziła się akcja sprzedaży „słodkości”. Odbyła się ona 13 lutego z okazji szkolnych walentynek. Jednak   w paczce to nie rzeczy są najważniejsze. Najważniejszym prezentem dla żyjących w zapomnieniu jest świadomość:

„Ktoś o mnie pamięta, ktoś we mnie wierzy”.

Ten jakże szlachetny cel, jest wyrazem naszej empatii i chęci bezinteresownej pomocy potrzebującym. W imieniu obdarowanej Rodziny, serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom naszej szkoły, za okazane serce.