Uroczystości z okazji dnia Żołnierzy Wyklętych

Żołnierze Wyklęci to ruch partyzancki, który stanowił fundament polskiego powojennego podziemia niepodległościowego. Za cel obrali sobie stawianie oporu siłom ZSRR i podporządkowanym im służbom. Dobre imię bohaterów brukane w czasie PRL-u, od połowy lat 90. powoli przywracano. W efekcie w 2011 Sejm uchwalił Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 1 marca w Tarnowie odbyły się uroczystości z okazji tego święta. Obchody zainaugurowała uroczysta msza święta w bazylice katedralnej, a zakończył Apel Poległych pod pomnikiem Ofiar Stalinizmu, który wygłosił mgr Piotr Dusza.  Hołd żołnierzom wyklętym oddali przedstawiciele władz samorządowych, radni miejscy, parlamentarzyści oraz reprezentanci organizacji kombatanckich i rodziny poległych. Nasza szkolna Kompania Honorowa, która dumnie prezentowała nasz sztandar, biorąc udział w uroczystościach dała świadectwo pięknej postawy patriotycznej. Dziękujemy również naszym Uczniom, którzy w tym dniu pamiętali o Żołnierzach Wyklętych, co pokazali z dumą niosąc na ramieniu symbol Armii Krajowej.