Debata nt savoir vivre

   Samorząd Uczniowski już po raz kolejny zorganizował debatę nt dobrego wychowania czyli savoiv vivre. Odbyła się ona 15.04.2016r, a poprzedzona została przeprowadzonym w klasach pierwszych i drugich konkursem dotyczącym zasad dobrego wychowania. Pani Dyrektor wręczyła zwycięskim klasom pamiątkowe dyplomy. Miejsce pierwsze zajęła klasa IIA, miejsce drugie ex aequo klasy: IA, IID, miejsce trzecie klasa IB.

   Debata nt zasad savoir vivre rozpoczęła się od wygłoszenia przemówień przez przedstawicieli samorządów klasowych. Następnie, zadawali oni pytania kierowane do widowni czyli uczniów naszej szkoły. W miłej atmosferze uczniowie naszej szkoły potwierdzili swoimi odpowiedziami, że kultura osobista i zasady dobrego wychowania są bardzo ważne w naszym życiu.